A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: pumplang

Filename: views/wilo_header.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: pumplang

Filename: views/wilo_header.php

Line Number: 48

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: pumplang

Filename: views/wilo_header.php

Line Number: 67

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: pumplang

Filename: views/wilo_header.php

Line Number: 85

Om Pumplotsen

Att tänka på vid utbyte av cirkulationspumpar ..

I många fall är det svårt att direkt i listform ersätta en äldre befintlig cirkulationspump. Detta beror främst på att pumparnas kapacitet (pumpkurvorna) inte är direkt överensstämmande.
För större pumpar måste aktuell driftpunkt anges för att ett korrekt utbyte skall vara möjligt.
Vid pumpning av annat media, med andra fysiologiska egenskaper än vatten, måste hänsyn tagas till detta vid framtagandet av ersättningspump.

Pumpar som sitter monterade med montagetillbehör (t.ex med fotplatta på pelare) kräver ofta specialanpassade montagetill- behör alt. modifiering av befintlig utrustning.
Om osäkerhet råder beträffande ovanstående rekommenderar vi att ni tar kontakt med Er återförsäljare eller med Wilo-Mark- nadssupport i Växjö.
En elektronisk ersättningspump rekommenderas särskilt i de fall då osäkerhet om befintlig pumps kapacitet föreligger. För- utom att risken för oljud i systemet elimineras, erhålls också en pump som borgar för en bättre driftsekonomi.
Vid pumpbyte måste alltid befintligt motorskåp (motorskydd) kontrolleras. Vid bruk av överströmsskydd (bimetaller) måste inställningsområdet för märkström ligga inom rätt intervall med avseende på ersättningspumpens märkström. Obs! det är sällsynt att de båda pumparnas märkströmmar överensstämmer, i regel har den nya pumpen en lägre.

> Tryckstegringspumpar
> Borrhålspumpar
> Dränerings- och avloppspumpar

> wilo.se Copyright © 2014 WILO Nordic AB. Alla rättigheter förbehållna.