Vägledning vid byte av pumpar

MAXO-pumpar från Wilo – “Simply better”


Cirkulationspumpar för värme, kyla och VVC
Med en MAXO-pump installerad i ditt värmesystem kan du vara säker på att du har en cirkulationspump av högsta kvalitet och med de funktioner som krävs för att uppnå bästa möjliga pumpkomfort.
Du ska också känna till att du har en pump som tillverkats i en klimatneutral fabrik och lever upp till alla de krav som ställs på energieffektivitet och hållbarhet.

  

Läs mer

Alla fabrikat

Här kan du bläddra bland alla fabrikat och tillhörande pumpar