Vägledning vid byte av pumpar

Vattenförsörjning i hushåll - ny hemsida www.eget-vatten.se


Vår ambition med denna sida är att lotsa er igenom hur typiska “eget vatten-system“ är uppbyggda och fungerar samt förklara hur ingående komponenter samspelar med varandra.

Självklart så hjälper vi er också till ett optimalt pumpval med kvalitetsprodukter från Wilos breda sortiment av pumpar för vattenförsörjning i privata fastigheter och boenden.

  • Vatten från grävd brunn med torruppställd pump
  • Vatten från grävd brunn med dränkbar pump
  • Vatten från borrad brunn med dränkbar pump

   

Läs mer

Alla fabrikat

Här kan du bläddra bland alla fabrikat och tillhörande pumpar