Varför byta pump?

Ett pumpbyte kan ha många orsaker ...

Det självklara svaret på frågan "varför byta pump?" är "därför att den gamla har gått sönder!". Detta är givetvis den vanligaste orsaken men det finns också en del andra starka skäl till ett proaktivt pumpbyte. 
Andra orsaker kan t.ex vara att den gamla pumpen inte är kompatibel med ny utrustning och vid önskemål om kommunikation via buss-protokoll för överordnad fastighetsautomation. 

Pumpens driftekonomi
Vi vet också att det kan vara driftekonomiskt lönsamt att ersätta en pump som fungerar, detta gäller i första hand oreglerade pumpar. 
En viktig aspekt är också att eliminera risken för ett pumpstillestånd, om man vet med sig att den pump man idag använder börjar bli utsliten så kan det vara en god och lönsam idé att hitta en ersättare innan det gamla pumpen slutar fungera. 

Förändrat pumpbehov
Ett annat skäl kan vara att flödesbehovet har ändrats sedan den befintliga pumpen installerades, i dessa fall så rekommenderar vi att ni kontaktar Wilo-Kundsupport eftersom ersättningsförslagen i Pumplotsen är baserade på hydraulisk prestanda i enlighet med den befintliga pumpens. 
Förfrågan om saknad pump