Vägledning vid byte av pumpar

Wilo-DrainLift SANI


Ny serie pumpstationer ...

Pumpstation för uppsamling och transport av spill- och avloppsvatten med fekalier.
Finns i fyra storlekar med en- eller två pumpar i olika kapacitetsutförande beroende på applikation. 

Lämplig i de fall då avloppsvattnet inte kan transporteras bort med hjälp av gravitationen (till kommunalt nät).

   

Läs mer

Alla fabrikat

Här kan du bläddra bland alla fabrikat och tillhörande pumpar