2 ersättningsprodukter hittade

Befintlig pump - Borrhål

Fabrikat Debe
Benämning B 10 1~
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns Rp 32
Effekt avgiven P2 0,55 kW

Ersättningspump - Premium Utbytesblad

Benämning TWI 4.02-13-CI 1~
Artikelnummer 6079208
RSK-nummer 587 44 46
MEI ≥ 0,7
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns Rp 32
Märkström 5,7 A
Effekt avgiven P2 0,75 kW
Mediatemperaturområde +3 - +30 °C

Anmärkning

Överensstämmande anslutningsdimension.

Produktinformation
TWI 4.02-13-CI 1~

TWI 4.02-13-CI 1~
Artikelnummer: 6079208
RSK-nummer: 5874446

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Lång livslängd på grund av korrosionsbeständigt rostfritt stål, som tillval i V4A-kvalitet
 • ACS-certifierad för tappvattentillämpningar
 • Hög flexibilitet tack vare utföranden i områdena 4, 6, 8 och 10 tum
 • Stor kapacitetsspännvidd från 1 till 250 m³/h
Konstruktion
Flerstegs 4" borrhålspump i dragbandsutförande för installation vertikalt eller horisontellt

Användning
 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • för pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar.
Utrustning/funktion
 • Flerstegsborrhålspump med radiella eller halvaxiella pumphjul
 • Inbyggd backventil
 • NEMA-koppling
 • Enfas- eller trefasmotor
 • Hermetiskt inkapslade motorer
Ingår i leverans
 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • 1,5/2,5 m anslutningskabel med tappvattengodkännande (tvärsnitt: 4x1,5 mm2)
 • Enfasversion inklusive kopplingsbox med kondensator, termiskt motorskydd och till-/frånkoppling
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3 – 30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 150 m
 • Kapslingsklass: IP68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ – Rp 2
Material
 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4057
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305
Beskrivning/konstruktion
Borrhålspump med ACS-godkännande för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik
Flerstegsborrhålspump med 4"-NEMA-anslutning och radiella eller halvaxiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor
Korrosionsfri enfasmotor eller trefasmotor för direktstart. Tätad, hermetiskt inkapslad motor, hartsinklädd, med lackisolerad lindning, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Kylning
Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. Vid horisontell installation måste kylmantel användas.

Tryckkapsel
Tryckkapseln används när aggregatet monteras direkt i rörsystemet. Som standard monteras då ingen backventil. Max. inkommande tryck är 10 bar.

Ersättningspump - Standard Utbytesblad

Benämning TWU 4-0210-C EM 1~
Artikelnummer 6046690
RSK-nummer 585 22 79
MEI ≥ 0,7
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns Rp 32
Märkström 4,4 A
Effekt avgiven P2 0,55 kW
Mediatemperaturområde +3 - +30 °C

Anmärkning

Eventuell justering av installation, ersättningspump har överensstämmande anslutningsdimension.

Produktinformation
TWU 4-0210-C EM 1~

TWU 4-0210-C EM 1~
Artikelnummer: 6046690
RSK-nummer: 5852279

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Mediepåverkade delar är korrosionsfria
 • Inbyggd backventil
 • Lågt slitage tack vare flytande pumphjul
 • Underhållsvänlig motor
Konstruktion
Flerstegs 4"-borrhålspump i mantelkonstruktion för vertikal och horisontell installation

Användning
 • För vattenförsörjning ur borrhål och cisterner
 • För vattenförsörjning, sprinklerbevattning och bevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar
Utrustning/funktion
 • Flerstegs borrhålspump med radiella eller semi-axiella pumphjul
 • Hermetiskt tätade motorer
 • Inbyggd backventil
 • NEMA-koppling
 • Enfas- eller trefasmotor
 • Termiskt motorskydd på enfasmotor
Ingår i leverans
 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • 1,5/1,75/2,5/4,0 m anslutningskabel med tappvattengodkännande (tvärsnitt: 4 x 1,5 mm2)
 • Enfasversion inklusive kopplingsbox med kondensator, termiskt motorskydd och av-/på-knapp
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt nedsänkt: S1
 • Medietemperatur: 3 – 30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,08 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 200 m
 • Kapslingsklass: IP68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ – Rp 2
Material
 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Noryl
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4104
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305
Beskrivning/konstruktion
Borrhålspump för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik
Flerstegs borrhålspump med radiella eller semi-axiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor
Korrosionsfri enfasmotor eller trefasmotor för direktstart. Tätad, hermetiskt inkapslad motor, med lackisolerad lindning, hartsinklädd, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Kylning
Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. Vid horisontell installation måste kylmantel användas.