1 ersättningsprodukt hittad

Befintlig pump - Borrhål

Fabrikat Debe
Benämning GRE 31
RSK-nummer 585 41 67
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns Rp 50
Effekt avgiven P2 5,5 kW

Ersättningspump - Premium Utbytesblad

Benämning TWI 4.09-37-CI 3~
Artikelnummer 6072946
MEI ≥ 0,4
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns Rp 50
Märkström 13,7 A
Effekt avgiven P2 5,5 kW
Mediatemperaturområde +3 - +30 °C

Anmärkning

Överensstämmande anslutningsdimension.

Produktinformation
TWI 4.09-37-CI 3~

TWI 4.09-37-CI 3~
Artikelnummer: 6072946
RSK-nummer:

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Lång livslängd på grund av korrosionsbeständigt rostfritt stål, som tillval i V4A-kvalitet
 • ACS-certifierad för tappvattentillämpningar
 • Hög flexibilitet tack vare utföranden i områdena 4, 6, 8 och 10 tum
 • Stor kapacitetsspännvidd från 1 till 250 m³/h
Konstruktion
Flerstegs 4" borrhålspump i dragbandsutförande för installation vertikalt eller horisontellt

Användning
 • För vatten- och dricksvattenförsörjning ur borrhåll och cisterner
 • Bruksvattenförsörjning
 • För kommunal vattenförsörjning, sprinklerbevattning och slangbevattning
 • Tryckstegring
 • Sänkning av vattennivån
 • För pumpning av vatten i industriella tillämpningar
 • för pumpning av vatten utan långfibriga och slipande partiklar.
Utrustning/funktion
 • Flerstegsborrhålspump med radiella eller halvaxiella pumphjul
 • Inbyggd backventil
 • NEMA-koppling
 • Enfas- eller trefasmotor
 • Hermetiskt inkapslade motorer
Ingår i leverans
 • Hydraulik + motor är redan monterade
 • 1,5/2,5 m anslutningskabel med tappvattengodkännande (tvärsnitt: 4x1,5 mm2)
 • Enfasversion inklusive kopplingsbox med kondensator, termiskt motorskydd och till-/frånkoppling
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Medietemperatur: 3 – 30 °C
 • Motorns minsta flöde: 0,1 m/s
 • Max. sandhalt: 50 g/m3
 • Max. starter: 20/h
 • Max. nedsänkningsdjup: 150 m
 • Kapslingsklass: IP68
 • Tryckanslutning: Rp 1¼ – Rp 2
Material
 • Hydraulhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Pumphjul: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel hydraulik: Rostfritt stål 1.4057
 • Motorhus: Rostfritt stål 1.4301
 • Axel motor: Rostfritt stål 1.4305
Beskrivning/konstruktion
Borrhålspump med ACS-godkännande för vertikal eller horisontell montering.

Hydraulik
Flerstegsborrhålspump med 4"-NEMA-anslutning och radiella eller halvaxiella pumphjul i ledkonstruktion. Inbyggd backventil. Alla medieberörda delar är av korrosionsfria material.

Motor
Korrosionsfri enfasmotor eller trefasmotor för direktstart. Tätad, hermetiskt inkapslad motor, hartsinklädd, med lackisolerad lindning, självsmörjande lager, med vatten-/glykolfyllning.

Kylning
Motorn kyls av mediet. Motorn måste alltid användas nedsänkt. Gränsvärdena för max. medietemperatur och minsta flödeshastighet måste följas. Vid vertikal installation kan kylmantel användas eller inte. Vid horisontell installation måste kylmantel användas.

Tryckkapsel
Tryckkapseln används när aggregatet monteras direkt i rörsystemet. Som standard monteras då ingen backventil. Max. inkommande tryck är 10 bar.