3 ersättningsprodukter hittade

Befintlig pump - Cirkulation Pumpkurva

Fabrikat Kolmeks
Benämning AE 26/2-125 (Kolmeks)
Bygglängd 260 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns G 40

Ersättningspump - Högeffektiv Standard Utbytesblad

Benämning Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
Artikelnummer 2204968
RSK-nummer 5745905
MEI ≥ 0,4
IE 5
Bygglängd 260 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns DN 32 PN10
Märkström 2,7 A
Effekt avgiven P2 1,5 kW
Mediatemperaturområde -20 - +120 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör, kontrollera driftpunkt.
Vid pumpning av köldbärarmedia eller speciella materialkrav kontakta Wilo-Teknisk innesälj. Ersättningspumpar avsedda för vatten med glykolinblandat vatten (max 50%) har tillägget -S1 och ett annat artikelnummer än pumpar med standardtätning. Rådgör alltid med Wilo vid pumpning av annat media än vatten. 

Produktinformation
Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5

Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5
Artikelnummer : 2204968
RSK-nummer : 5745905

Konstruktion
Inline-pump med hög effektivitet med EC-motor och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor. Utförande som enstegscentrifugalpump med flänsanslutning och mekanisk axeltätning.

Användning
Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykolblandningar utan slipande ämnen i värme-, kallvatten- och kylanläggningar.

Utrustning/funktion
Reglersätt:
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal
 • Användardefinierad PID-regulator
Manuella inställningar:
 • Inställning av reglersätt
 • Inställning av tillhörande driftparametrar
 • Parametrera analoga ingångar
 • Parametrera digital ingång
 • Parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningarna
Automatiska funktioner:
 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på reglersätt
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel
 • Integrerat fullständigt motorskydd
 • Externa styringångar och styrutgångar och deras funktioner
1 analog ingång:
 • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
 • Användning: endast sensorvärde från differenstrycksgivare (installerad seriellt på pumpen som standard)
1 analog ingång:
 • Signaltyper: 0–10 V, 2–10 V,0–20 mA, 4–20 mA
 • Användning: endast extern börvärdesgivare
1 digital ingång:
 • Styringång för funktion "Ext. AV"
2x reläutgångar:
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)
Wilo Net
 • För tvillingpumpsreglering av 2 enkelpumpar
Meddelande- och indikeringsfunktioner:
 • Displaystatus "Driftsindikering":
 • Aktuellt reglersätt
 • Börvärde
 • Är-uppfordringshöjd
 • Är-varvtal
 • Ärflöde
 • Elektrisk effektförbrukning
Statusindikering LED 
 • Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus "Indikering av fel" (röd displayfärg):
 • Felkoder
 • Displaystatus "Indikering av varning" (gul displayfärg):
 • Varningskoder
 • Displaystatus "Processindikering" (blå displayfärg):
 • Displaystatus "Fastighetsautomationskommunikation" (blå displayfärg):
 • Sammanfattning av aktiva fastighetsautomationsparametrar (överföringshastighet, adress etc.)
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri växlande kontakt)
Dataöverföring
 • Fungerar med motsvarande tillhörande Wilo-CIF-moduler:
 • Seriellt digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
 • Seriellt digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RS485
 • Seriellt digitalt gränssnitt för Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/IP för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet RJ45
 • Seriellt digitalt gränssnitt LON för anslutning till fastighetsautomation via buss-systemet LONWorks
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
 • Seriellt digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifika kopplingsmoduler
Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)
 • Huvud-/reservdrift (tidsstyrt pumpskifte)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastning)
Utrustning
 • Pumphydraulik med hydraulisk lägsta effektivitetsindex MEI ≥ 0,4
 • EC-motor i energieffektivitetsklass IE5 enligt IEC 60034-30-2
 • Fläns PN 16 – enligt EN 1092-2
 • Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare)
 • Kondensavledningshål i lanternan och i motorhuset som standard (förslutna vid leverans)
 • Avluftningsventil på lanternan
 • Vridbar färggrafikdisplay (2 tum) med grön knapp och en knapp
 • 6 kabelgenomföringar för anslutning av spänningsförsörjning samt binära och analoga ingångar (2 kabelgenomföringar försedda med kabelförskruvningar från fabrik)
 • Valfritt användbar CIF-modul-anslutningsställe
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde för mediet -20 °C till +120 °C
 • Omgivningstemperatur till +50 °C
 • Mekanisk tätning för pumpning av vatten upp till Tmax. = +120 °C. Upp till T ≤ +40 °C är en tillsats av glykol på 20 % till 40 % av volymen tillåten. Vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på > 40 % och högst 50 volym-% och en medietemperatur på > +40 °C och högst +120 °C eller andra media som avviker från vatten ska en alternativ mekanisk tätning tillhandahållas.
 • Nätanslutningsspänningar:
 • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
 • Variant M-: 1~220 V ... 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Uppfyllelse av den elektromagnetiska kompatibiliteten utan ytterligare åtgärder:
 • Störningssändning för bostäder enligt EN 61800-3:2018
 • Störstabilitet für industrimiljö enligt EN 61800-3:2018
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell flänsbredd DN 32 till DN 125
 • Max. driftstryck 16 bar till +120 °C
Material
 • Pumphus och mellanstycke: EN-GJL-250;
 • Pumphus och lanterna/motorfläns har katodisk beläggning som standard
 • Pumphjul (beroende på typ): PPO-GF30 (DN 32 ... DN 80) eller EN-GJL-200 (DN 100 ... DN 125)
 • Axel: 1.4057
 • Mekanisk tätning: AQ1EGG; andra mekaniska axeltätningar på förfrågan
Konstruktion
 • Inline-pump med EC-motor med hög energieffektivitetsklass i IE5 enligt IEC 60034-30-2, lägsta hydrauliska effektivitetsindex MEI ≥ 0,4 och elektronisk kapacitetsanpassning i konstruktion med torr motor.
 • Enstegscentrifugalpump med odelad axel i blockkonstruktion
 • Spiralhus i Inline-konstruktion (sug- och tryckanslutning med likadana flänsar på en linje)
 • Vridbar grafisk färgdisplay (2 tum) med manövrering med en knapp
 • Inbyggt motorskydd
Leveransomfattning
 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning samt försäkran om överensstämmelse
Dropplåt 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
RSK-nummer: 5762534
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare
Pelare typ 1
Artikelnummer: 2835497
RSK-nummer: 5811229
Pelare avsedd för våta och torra cirkulationspumpar i inline-utförande
 • Placeras på plant underlag och fylls med betong på plats före montage av konsol eller fotplatta
 • Tillverkad av rostfritt stål, EN 403
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol/fotplatta på pelare.
Vibr dämp p-vikt under 220 kg
Artikelnummer: 2835505
RSK-nummer: 5813282
Vibrationsdämpare
 • Placeras under pelare, en i varje hörn.
 • Tillverkade av gummi
 • Levereras i sats om fyra stycken i påse
Fotplatta typ 1
Artikelnummer: 2835386
RSK-nummer: 5761946
Fotplattor för montage på pelare eller vägg.
 • Fotplatta skruvas fast i pumphusfötter (undersida av pumphus)
 • Tillverkade av rostfritt stål, SS 2333
 • Märkta med artikelnummer
 • Levereras komplett med bultar (tillverkade av rostfritt stål) för fäste i pumphusfötter och i pelare
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med fotplatta på pelare.
Motflänsar ansl. 32 PN10
Artikelnummer: 2105577
RSK-nummer: 5784437
Motflänsar
 • Tillverkade av stål
 • Motflänsar (svets) levereras komplett (i par) med bult, mutter och flänspackning
Flänspackning DN 32 PN6/10
Artikelnummer: 502616195
RSK-nummer:
Flänspackning DN 32 PN6/10
 • Tjocklek: 1 mm
 • Innerdiameter: 43 mm 
 • Ytterdiameter: 82 mm
IR-Stick
Artikelnummer: 2109467
RSK-nummer: 5761738
IR-Stick
Wilo-IR-Stick är tillsammans med Wilos PC-baserade ”Service Tool” mjukvara (på svenska) ett modernt manöver- och serviceinstrument för samtliga Wilos elektroniska pumpar med IR-gränssnitt.
 • Ansluts till datorns USB-ingång
 • Medföljande programvara är kompatibel med Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Win 7-10
 • Fjärravläsning-/styrning av Wilo-pumpar med IR-gränssnitt
 • Tillgång till fler data och inställningar
 • Utskrift- och sparfunktioner likt Windows-miljö
 • Särskilt filformat för att spara pumpinställningar för senare återföring till pump
IR-Monitor
Artikelnummer: 2017390
RSK-nummer: 5761238
Wilo-IR-Modul
Fristående manöver- och serviceinstrument för trådlös dataöverföring. Avsedd för samtliga Wilo-pumpar försedda med IR-gränssnitt.
 • Användarvänlig fjärrkontroll för avläsning av driftdata/historik
 • Inställning av börvärden
 • Försedd med tydlig display 50x50 mm
 • Instrument för kontroll av rotationsriktning (fungerar på alla typer av pump- och normmotorer)
 • Tillgång till annars dolda pumpfunktioner, t.ex låsning av inställda värden/driftparametrar
IF-Modul BacNet
Artikelnummer: 2097811
RSK-nummer: 5761380
IF-Modul BACnet
Modulerna monteras på stift i motorns kopplingsbox. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej IF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en IF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (BACnet) för anslutning till fastighetsautomation
IF-Modul CAN
Artikelnummer: 2085044
RSK-nummer: 5761403
IF-Modul CAN
Modulerna monteras på stift i motorns kopplingsbox. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej IF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en IF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (CAN) för anslutning till fastighetsautomation
IF-Modul LON
Artikelnummer: 2022530
RSK-nummer: 5761182
IF-Modul LON
Modulerna monteras på stift i motorns kopplingsbox. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej IF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en IF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (LON) för anslutning till fastighetsautomation
IF-Modul Modbus
Artikelnummer: 2097809
RSK-nummer: 5761381
IF-Modul Modbus
Modulerna monteras på stift i motorns kopplingsbox. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej IF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en IF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (Modbus) för anslutning till fastighetsautomation
Wilo-Difftemp/anl
Artikelnummer: 2835545
RSK-nummer: 5761839
Wilo-Difftemp/anl
Tillbehör för differenstemperaturreglering med anliggningsgivare.
Wilo-Difftemp/dyk
Artikelnummer: 2835546
RSK-nummer: 5761845
Wilo-Difftemp/anl
Tillbehör för differenstemperaturreglering med dykgivare.
Wilo-Temp/anl
Artikelnummer: 2835543
RSK-nummer: 5761889
Wilo-Temp/anl
Tillbehör för temperaturreglering med anliggningsgivare.
Wilo-Temp/dyk
Artikelnummer: 2835544
RSK-nummer: 5761835
Wilo-Temp/dyk
Tillbehör för temperaturreglering med dykgivare.

Ersättningspump - Konventionell Utbytesblad

Benämning IPL 32/135-1,1/2
Artikelnummer 2152930
RSK-nummer 5764247
MEI ≥ 0,4
IE 3
Bygglängd 260 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns DN 32 PN10
Märkström 2,55 A
Effekt avgiven P2 1,1 kW
Mediatemperaturområde -20 - +120 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör.
Vid pumpning av köldbärarmedia eller speciella materialkrav kontakta Wilo-Teknisk innesälj. Ersättningspumpar avsedda för vatten med glykolinblandat vatten (max 50%) har tillägget -S1 och ett annat artikelnummer än pumpar med standardtätning. Rådgör alltid med Wilo vid pumpning av annat media än vatten. 

Produktinformation
IPL 32/135-1,1/2

IPL 32/135-1,1/2
Artikelnummer : 2152930
RSK-nummer : 5764247

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Högt korrosionsskydd tack vare katodisk beläggning
 • Kondensavrinningshål som standard i motorhusen och lanternor
 • Utförande serie: Motor med odelad axel
 • Utförande N: Standardmotor V1 med stickaxel av rostfritt stål
 • Mekanisk tätning med tvångscirkulation, oberoende av rotationsriktningen
Konstruktion
Pump med torr motor i inline-konstruktion med unions- eller flänsanslutning.

Användning
Pumpning av värmeledningsvatten (enligt VDI 2035), kallvatten och vatten-glykol-blandningar utan slipande partiklar i värme-, kallvatten- och kylsystem.

Ingår i leverans

 • Pump
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +120 °C
 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz (andra på förfrågan)
 • Kapslingsklass IP55
 • Nominell anslutning Rp 1 till DN 100
 • Max. driftstryck 10 bar (specialutförande: 16 bar) 
Material
 • Pumphus och lanterna: EN-GJL-250
 • Pumphjul: PPO-glasfiberförstärkt/EN-GJL-200 (beroende på pumptyp)
 • Axel: 1.4021
 • Mekanisk tätning: AQEGG; andra mekaniska tätningar på förfrågan
Beskrivning/konstruktion
Enstegs centrifugalpump i inline-konstruktion med: 
 • Mekanisk tätning 
 • Flänsanslutning med tryckmätningsanslutning R 1/8
 • Motor med odelad axel
Dropplåt 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
RSK-nummer: 5762534
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare
Pelare typ 1
Artikelnummer: 2835497
RSK-nummer: 5811229
Pelare avsedd för våta och torra cirkulationspumpar i inline-utförande
 • Placeras på plant underlag och fylls med betong på plats före montage av konsol eller fotplatta
 • Tillverkad av rostfritt stål, EN 403
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol/fotplatta på pelare.
Vibr dämp p-vikt under 220 kg
Artikelnummer: 2835505
RSK-nummer: 5813282
Vibrationsdämpare
 • Placeras under pelare, en i varje hörn.
 • Tillverkade av gummi
 • Levereras i sats om fyra stycken i påse
Fotplatta typ 1
Artikelnummer: 2835386
RSK-nummer: 5761946
Fotplattor för montage på pelare eller vägg.
 • Fotplatta skruvas fast i pumphusfötter (undersida av pumphus)
 • Tillverkade av rostfritt stål, SS 2333
 • Märkta med artikelnummer
 • Levereras komplett med bultar (tillverkade av rostfritt stål) för fäste i pumphusfötter och i pelare
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med fotplatta på pelare.
Nedsv av p-hjul t.o.m 4 kW
Artikelnummer: 2835488
RSK-nummer:
Svarvning av pumphjul
Justering av pumphjulsdiameter är speciellt lämpligt i följande fall:
 • Pumpning av köldbärarmedia där det pumpade mediat har en högre densitet än vatten
 • Minimering av motorstorlek (axeleffekt)
 • Anpassning av pumpkurva gentemot driftpunkt
 • Andra varvtal än 50 Hz
Borrning pumpfläns t.o.m DN 100
Artikelnummer: 2835368
RSK-nummer:
Borrning av pumpfläns
Borrning av pumpfläns görs i de fall då ersättningspumpen flänsstorlek/tryckklass ej överensstämmer med den befintliga pumpen.
 • Vid utbytesärenden
 • Kostnadsbesparande vid i annat fall nödvändig ombyggnation av rörsystem 
Gällande pumpar med större anslutning än DN 100 - kontakta Wilo-Kundsupport.
Motflänsar ansl. 32 PN10
Artikelnummer: 2105577
RSK-nummer: 5784437
Motflänsar
 • Tillverkade av stål
 • Motflänsar (svets) levereras komplett (i par) med bult, mutter och flänspackning
Flänspackning DN 32 PN6/10
Artikelnummer: 502616195
RSK-nummer:
Flänspackning DN 32 PN6/10
 • Tjocklek: 1 mm
 • Innerdiameter: 43 mm 
 • Ytterdiameter: 82 mm
Motorskåp KMS 1,0-5,0 A
Artikelnummer: 2835149
RSK-nummer: 5955081
KMS 1,0-5,0 A
Wilo-KMS, avsett för 3-fas pumpar (230/400 V) enkelpumpar utan inbyggda termobrytare.
 • Start- och stoppknapp
 • Jordskena
 • Skyddsform IP 55
 • Manöverspänning 230 V
Motorskåp SK602N
Artikelnummer: 2120444
RSK-nummer: 5955121
Motorskåp SK 602N
Motorskåp för väggmontage för elektrisk anslutning av enfas- och trefaspumpar med inbyggda termokontakter för övervakning av lindningstemperaturen (fullständigt motorskydd).Automatisk omstart av pumpen efter strömavbrott och automatisk störningskvittering efter att motorn har kylts ned. Innehåller kontaktor för utlösning av fullt motorskydd, till-/frånkoppling, med integrerad driftsindikeringslampa, uttag för extern potentialfri till-/frånkoppling och uttagslist för anslutningarna.
 • Driftspänning: 1~230 V, 3~230 V, 3~400 V
 • Max. motoreffekt P2: 1 kW (1~230 V), 1,5 kW (3~230 V), 3 kW (3~400 V)
 • Kopplingseffekt: max. 16 A
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Temperaturområde: max +40 °C
 • Mått (H x B x D): 130x130x110 mm
 • Kabelanslutning: 2xM20
 • Potentialfri kontakt (SBM): sluten vid drift, max. kontaktbelastning: 250 V/1 A/150 VA
 • Driftindikeringslampa
Motorskåp SK622N
Artikelnummer: 2120445
RSK-nummer: 5955122
Motorskåp SK 622N
Motorskåp för väggmontage för elektrisk anslutning av enfas- och trefaspumpar med inbyggda termokontakter för övervakning av lindningstemperaturen (fullständigt motorskydd).Automatisk omstart av pumpen efter strömavbrott och automatisk störningskvittering efter att motorn har kylts ned. Innehåller kontaktor för utlösning av fullt motorskydd, till-/frånkoppling, med integrerad driftsindikeringslampa, uttag för extern potentialfri till-/frånkoppling och uttagslist för anslutningarna, med potentialfria kontakter för externt drifts- och felmeddelande samt felsignallampa.
 • Driftspänning: 1~230 V, 3~230 V, 3~400 V
 • Max. motoreffekt P2: 1 kW (1~230 V), 1,5 kW (3~230 V), 3 kW (3~400 V)
 • Kopplingseffekt: max. 16 A
 • Kapslingsklass: IP 55
 • Temperaturområde: max. +40 °C
 • Mått (H x B x D): 130x130x115 mm
 • Kabelanslutning: 2xM16, 2xM20
 • Potentialfri kontakt (SBM): sluten vid drift, max. kontaktbelastning: 250 V/1 A/150 VA
 • Potentialfri kontakt (SSM): öppen vid störning, max. kontaktbelastning: 250 V/1 A/150 VA
 • Driftindikeringslampa
 • Felsignallampa
Differenstrycksensor 10 mvp
Artikelnummer: 2136454
RSK-nummer: 5830081
Differenstrycksensor 10 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Märkspänning 24 V DC
 • Driftspänning: 15 - 30 V DC
 • Utgångssignal från givare 4-20 mA
 • Kapslingsklass IP 55
 • Kabelarea 3 x 0,34 mm² 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Kabellängd 5 m
 • Mediatemperatur: -20°C till +80°C
 • Omgivningstemperatur: 0°C till +70°C
 • Mått: 78 x 79,5 x 32 mm
 • Bruttovikt 0,8 kg
 • Komplett sats
Differenstrycksensor 20 mvp
Artikelnummer: 2136456
RSK-nummer: 5830082
Differenstrycksensor 20 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Märkspänning 24 V DC
 • Driftspänning: 15 - 30 V DC
 • Utgångssignal från givare 4-20 mA
 • Kapslingsklass IP 55
 • Kabelarea 3 x 0,34 mm² 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Kabellängd 5 m
 • Mediatemperatur: -20°C till +80°C
 • Omgivningstemperatur: 0°C till +70°C
 • Mått: 78 x 79,5 x 32 mm
 • Bruttovikt 0,8 kg
 • Komplett sats
Differenstrycksensor 40 mvp
Artikelnummer: 2136458
RSK-nummer: 5830083
Differenstrycksensor 40 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Märkspänning 24 V DC
 • Driftspänning: 15 - 30 V DC
 • Utgångssignal från givare 4-20 mA
 • Kapslingsklass IP 55
 • Kabelarea 3 x 0,34 mm² 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Kabellängd 5 m
 • Mediatemperatur: -20°C till +80°C
 • Omgivningstemperatur: 0°C till +70°C
 • Mått: 78 x 79,5 x 32 mm
 • Bruttovikt 0,8 kg
 • Komplett sats
Differenstrycksensor 60 mvp
Artikelnummer: 503184696
RSK-nummer: 5955091
Differenstrycksensor 60 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Insignal 4-20 mA 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Komplett sats
Differenstrycksensor 100 mvp
Artikelnummer: 503184799
RSK-nummer: 5955092
Differenstrycksensor 100 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Insignal 4-20 mA 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Komplett sats
Frekvensomformare EFC 1,1 kW 3~
Artikelnummer: 2551123
RSK-nummer: 578 45 07
Frekvensomformare EFC
Avsedd för pumpar med fläktkyld motor i 3-fas utförande. För steglös varvtalsreglering.
Tekniska data:
 • 380-480 V
 • 50/60 Hz
 • IP 55
 • 2 x analoga ingångar, 0-10 V / 0-20 mA, växlande
 • 4 x digitala ingångar, 24 V, programmerbara
 • 1 x analog utgång, 0-10 V / 0-20 mA, programmerbar

Ersättningspump - Konventionell Utbytesblad

Benämning IPg 25/120-0,65/2
Artikelnummer 2835018
RSK-nummer 5760051
Bygglängd 260 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Märkström 1,8 A
Effekt avgiven P2 0,65 kW
Mediatemperaturområde -20 - +120 °C

Anmärkning

Passar utan krav på ombyggnad av rörsystem.

Produktinformation
IPg 25/120-0,65/2

IPg 25/120-0,65/2
Artikelnummer : 2835018
RSK-nummer : 5760051
Torr cirkulationspump i enkelutförande.
Unionskoppling G 40/25 Z
Artikelnummer: 2835292
RSK-nummer: 5813348
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, union G 40
Artikelnummer: 2835295
RSK-nummer: 5813351
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Packning union G 40
Artikelnummer: 2835960
RSK-nummer:
Unionspackning G 40, EPDM
Avsedd för gängade pumpar ansl. 25.
Tjocklek: 3,0 mm
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 47 mm