Befintlig pump - Dränering- och avlopp

Fabrikat Robota (dränering och avlopp)
Benämning BEST 4M-MAN
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Effekt avgiven P2 1,1 kW

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning Padus UNI M05/M11-523/P
Artikelnummer 6084801
RSK-nummer 588 54 29
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 50 inv.
Märkström 6,9 A
Effekt avgiven P2 1,1 kW
Mediatemperaturområde +3 - +40 °C
Fritt genomlopp 10

Anmärkning

Ersättningspump har högre kapacitet. Avvikande anslutningsdimension.

Produktinformation
Padus UNI M05/M11-523/P

Padus UNI M05/M11-523/P
Artikelnummer: 6084801
RSK-nummer: 5885429

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Hög tillförlitlighet på grund av korrosionsfri hydraulik för universell användning och olika medier
 • Lätt att installera tack vare den låga vikten, en integrerad kondensator med växelströmsmotor och gängad fläns
 • Optimal verkningsgrad och hög driftsäkerhet tack vare förbättrad hydraulik
 • Snabbt underhåll tack vare direkt åtkomst till tätningskammare och pumphus
 • Långt underhållsintervall tack vare dubbel mekanisk tätning och tätningskammare med stor volym
 • Skyddad mot igentäppning tack vare den inbyggda sugkorgen
Beskrivning
Wilo-Padus UNI är den perfekta instegsmodellen för transport av spillvatten i mindre, kommersiella byggnader. Pumpen är bärbar och kan även användas flexibelt i pumpbrunnen. En hydraulik av korrosionsfritt kompositmaterial erbjuder hög tillförlitlighet för universell användning i olika former av medier. Installationen är mycket enkel tack vare pumpens låga vikt, en integrerad kondensator och en gängad anslutning. En dubbel mekanisk tätning och den stora tätningskammaren ger ett långt underhållsintervall. Direkt åtkomst till de viktigaste komponenterna gör det mycket bekvämt att utföra underhåll. Med hjälp av Wilo-Control automatikskåp kan Wilo-Padus UNI även integreras i befintliga fastighetsautomationer.

Konstruktion
Dränkbar dräneringspump för spillvatten för intermittent drift för transportabel våt installation

Användning
Pumpning av
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten
Utrustning/funktion
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Anslutningsklar (A- och P-variant)
 • Nivåvippa (A-variant)
 • Vertikal nivåvippa (VA-variant)
Ingår i leverans
 • Dränkbar dräneringspump med 10 m kabel
 • Drifts- och servicehandbok
Tekniska data
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 10%
 • Tryckanslutning: G2
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 - 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Fri genomgång: 10 mm
 • Kabellängd: 10 m
Material
 • Motorhus: 1.4301
 • Hydraulhus: PP-GF30 (sampolymer)
 • Pumphjul: PP-GF30 (sampolymer)
 • Statiska tätningar: NBR
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/Cr
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4401
Beskrivning/konstruktion
Dränkbar dräneringspump som översvämningståligt blockaggregat för transportabel våt installation.

Hydraulik
Utgången på trycksidan består av vertikala gängade flänsanslutningar. Öppna flerkanalhjul används som pumphjul. En sugkorg är inbyggd i hydraulhuset.

Motor
Som motorer används ytkylda motorer i enfas- (med inbyggd driftskondensator) och trefasutförande i direktstart. Värmen som avges avleds via motorhuset direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta i korttidsdrift (S2) eller i intermittent drift (S3).
Dessutom är motorerna utrustade med en termisk motorövervakning. Denna skyddar motorlindningen mot överhettning. Vid aggregat med enfasmotor är denna inbyggd och självkopplande. Dvs. motorn slås från vid överhettning och tillkopplas sedan automatiskt igen när den har svalnat. Som standard används bimetallsensorer för detta.

Anslutningskabeln har en standardlängd på 10 m och finns i följande utföranden:
 • Med fria kabeländar
 • Med stickkontakt
 • Med flottörbrytare och stickkontakt
Pump med vertikal nivåvippa
Utförande ”VA” är utrustad med en vertikal nivåvippa. Kopplingsnivån är här förinställd via två flottörer på en gängad stång. Den här varianten tar mindre plats än konventionella nivåvippor och är lämplig för användning i trånga utrymmen.

Tätning
Mellan motorn och hydrauliken sitter en tätningskammare. Denna är fylld med medicinsk vitolja. Tätningen på medie- och motorsidan sker genom två mekaniska tätningar.
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 1x4
Artikelnummer: 2539741
RSK-nummer: 5884306
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 1x4 - för en dränksäker pump
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor
 • Huvudströmbrytare, låsbar
 • Potentialfria kontakter för larm
 • Kontakt för termobrytare (WSK)
 • Motionskörning 2 sek/24 h
 • Larmsummer
 • Möjlighet till batteribackup (larm)
Tekniska data
 • Manöverspänning 24V DC
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 191 x 240 x 107 mm (B x H x D)
 • Omgivningstemperatur -30 till +60°C
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 2x4
Artikelnummer: 2539745
RSK-nummer: 5884307
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 2x4 - för två dränksäkra pumpar
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor
 • Huvudströmbrytare, låsbar
 • Potentialfria kontakter för larm
 • Kontakt för termobrytare (WSK)
 • Motionskörning 2sek/24h
 • Larmsummer
 • Möjlighet till batteribackup (Larm)
 • Överkoppling vid fel
 • Indikering för serviceintervall
Tekniska data
 • Manöverspänning 24V DC
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V (N)
 • Max märkström pump: 2x12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 290 x 240 x 107 mm (B x H x D)
 • Omgivningstemperatur -30 till +60°C
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 1x12
Artikelnummer: 2543210
RSK-nummer: 5819361
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 1x12 - för en dränksäker pump
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor eller nivåsensor (4- 20mA)
 • Vippor för hög eller lågnivå
 • Ingångar för: WSK, fuktsensor, ext start-stopp
 • Externa potentialfria larmkontakter, tex högnivå och ESM
 • SBM/SSM med potentialfria växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
 • Larmsummer
 • Drifttidsräknare
 • Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer
 • Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336 h)
 • Överkoppling vid fel
 • Felminne upp till 10 senaste felen
Tekniska data
 • Manöverspänning: 24V DC 
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 230 x 200 x 110 mm (B x H x D)
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 2x12
Artikelnummer: 2543220
RSK-nummer: 5819362
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 2x12 - för två dränksäkra pumpar
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor eller nivåsensor (4- 20mA)
 • Vippor för hög eller lågnivå
 • Ingångar för: WSK, fuktsensor, ext start-stopp
 • Externa potentialfria larmkontakter, tex högnivå och ESM
 • SBM/SSM med potentialfria växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
 • Larmsummer
 • Drifttidsräknare
 • Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer
 • Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336 h)
 • Överkoppling vid fel
 • Felminne upp till 10 senaste felen
Tekniska data
 • Manöverspänning: 24V DC 
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A (x 2)
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 230 x 200 x 110 mm (B x H x D)
DrainAlarm2
Artikelnummer: 2545133
RSK-nummer: 5819358
Larmskåp DrainAlarm
Avsett för en eller flera dränksäkra pumpar.
Funktioner
 • Batteribackup 12 V, 1,2 Ah
 • 12 V larmutgång
 • Växlande potentialfri larmutgång
 • Inställning för hög-/lågnivålarm
 • Larmindikering på skåpets front
 • Summer
 • Möjlighet till extern kvittering
Tekniska data
 • Ansl.spänning: 1~230V
 • Alarmsignal: 85 dBA 
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 200 x 120 x 95 mm (B x H x D)
Nivågivare 10 m, 0-1 m
Artikelnummer: 2519924
RSK-nummer: 5885039
Nivåsensor 10 m, 0-1 m
Funktioner
 • För nivåreglering
 • Avsedd för MS- och SC-Lift (samt äldre PL-skåp)
Tekniska data
 • Mätområde 0-1 meter
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Utgångssignal: 4-20 mA
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
Nivågivare 10 m, 0-2,5m
Artikelnummer: 2519921
RSK-nummer: 5885076
Nivåsensor 10 m, 0-2,5 m
Funktioner
 • För nivåreglering
 • Avsedd för MS- och SC-Lift (samt äldre PL-skåp)
Tekniska data
 • Mätområde 0-2,5 meter
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Utgångssignal: 4-20 mA
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
Nivåvippa WA 65 5 m
Artikelnummer: 503211390
RSK-nummer: 5885024
Nivåvippa WA 65 5 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 5 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +65°C
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23.
Nivåvippa WA 65 10 m
Artikelnummer: 503211893
RSK-nummer: 5885016
Nivåvippa WA 65 10 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 10 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +65°C
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23.
Nivåvippa MS1 10 m
Artikelnummer: 2004593
RSK-nummer: 5885022
Nivåvippa MS1 10 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 10 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Inbyggt sänke
Sänke till nivåvippa (WA 65)
Artikelnummer: 2835532
RSK-nummer: 5885023
Sänke till nivåvippa
Funktioner
 • För nivåreglering
Nivåvippa WA KR1 S 10 m kabel
Artikelnummer: 6082807
RSK-nummer: 5819532
Nivåvippa WA KR1 S
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +100°C (vid behov av nivåvippa för aggressiva vätskor - vänligen kontakta Wilo-Kundsupport)
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23
DrainAlarm2 komplett
Artikelnummer: 2835768
RSK-nummer: 5819360
Larmskåp DrainAlarm2 komplett
Avsett för en eller flera dränksäkra pumpar. Komplett med nivåvippa och sänke.
Funktioner
 • Batteribackup 12 V, 1,2 Ah
 • 12 V larmutgång
 • Växlande potentialfri larmutgång
 • Inställning för hög-/lågnivålarm
 • Larmindikering på skåpets front
 • Summer
 • Möjlighet till extern kvittering
Tekniska data
 • Ansl.spänning: 1~230V
 • Alarmsignal: 85 dBA 
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 200 x 120 x 95 mm (B x H x D)