Befintlig pump - Dränering- och avlopp

Fabrikat ABS, Scanpump, Vadstena
Benämning Piranha S12/2W 3-fas
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns DN 32

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning Rexa CUT GI03.26 3~
Artikelnummer 6069868
RSK-nummer 588 43 27
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns DN 32/40 (G 32 inv.)
Märkström 3,6 A
Effekt avgiven P2 1,5 kW
Mediatemperaturområde +3 - +40 °C

Utbytestillbehör

Utbytestillb Piraya-Rexa
Artikelnummer 2835073
Antal 1

Anmärkning

Eventuell justering av installation, ersättningspump har ej överensstämmande anslutningsdimension.

Produktinformation
Rexa CUT GI03.26 3~

Rexa CUT GI03.26 3~
Artikelnummer: 6069868
RSK-nummer: 5884327

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Sfäriskt utformat, invändigt skärverk
 • Tätning med två mekaniska tätningar
 • Tätningskammare med extern övervakning som tillval
 • Anslutningsklar
 • Låg vikt
Konstruktion
Dränkbar avloppspump med invändigt skärverk för intermittent drift med hydraulik av gjutjärn och motor av rostfritt stål för stationär och transportabel våt installation.

Användning
Pumpning av avloppsvatten med fekalier samt kommunalt och industriellt avloppsvatten även med långfibriga beståndsdelar vid
 • Tryckdränering
 • Husdränering
 • Hantering av avloppsvatten
 • Vattenekonomi
 • Miljö- och reningsteknik
Utrustning/funktion
 • Patenterat, sfäriskt utformat skärverk med invändig roterande egg och dragsnitt
 • Lindningstemperaturövervakning med bimetallsensor
 • Som tillval extern övervakning av tätningskammaren
Ingår i leverans
 • Pump
 • 10 m anslutningskabel med stickkontakt
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt nedsänkt: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 10%
 • Kapslingsklass: IP68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Material
 • Motorhus: 1.4301
 • Hydraulhus: EN-GJL 250
 • Pumphjul: EN-GJL 250
 • Axelände: Rostfritt stål 1.4021
 • Skärverk: 1.4528
 • Tätning på pumpsidan: SiC/SiC
 • Tätning på motorsidan: C/MgSiO4
 • Statiska tätningar: NBR
Beskrivning/konstruktion 
Dränkbar avloppspump med sfäriskt utformat och invändigt skärverk som översvämningsbart blockaggregat för stationär och transportabel våt installation i intermittent drift.

Hydraulik
Utgången på trycksidan består av horisontella flänsanslutningar. Den maximala torrsubstansen uppgår till 8 % (beroende på hydraulik). Enkanalhjul används.

Motor
Som motorer används torra motorer i enfas- (med inbyggd driftskondensator) och trefasutförande i direktstart. Spillvärmen som avges avleds via motorhuset direkt till det omgivande mediet. Motorerna kan därför användas nedsänkta i kontinuerlig drift (S1) och ej nedsänkta i korttidsdrift (S2) eller i intermittent drift (S3).
Dessutom är motorerna utrustade med en termisk lindningsövervakning. Denna skyddar motorlindningen mot överhettning. Vid aggregat med enfasmotor är denna inbyggd och självkopplande. Dvs. motorn slås från vid överhettning och tillkopplas sedan automatiskt igen när den har svalnat. Som standard används bimetallsensorer för detta.
Dessutom kan motorn utrustas med en extern elektrod för övervakning av tätningskammaren. Denna meddelar om vatten tränger in i tätningskammaren genom tätningen på pumpsidan.
Anslutningskabeln har en standardlängd på 10 m och har i enfasutförandet en stickkontakt. Trefasutförandet har fria kabeländar.

Tätning
Mellan motorn och hydrauliken sitter en tätningskammare. Denna är fylld med medicinsk vitolja och skyddar motorn mot inträngande medium genom tätningen på pumpsidan. Tätningen på pump- och på motorsidan sker med två mekaniska tätningar som roterar oberoende av varandra.
Motfläns DN 40/G 40
Artikelnummer: 2835531
RSK-nummer: 5885126
Motfläns
 • Tillverkad av gjutjärn
 • Levereras komplett med fläns, bultar och mutter samt packningar
Kätting PCS 400Kg 1.4401 5m
Artikelnummer: 6063136
RSK-nummer: 5885233
Kätting
 • Max pumpvikt 400 kg 
 • Tillverkad av syrafast stål (1.4401) 
 • Längd 5 meter
Kopplingsfot DN 40/50
Artikelnummer: 2057179
RSK-nummer: 5885103
Kopplingsfot
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • Anslutning DN 40/50
Rörböj DN 40 - 31, 35, 39
Artikelnummer: 2057401
RSK-nummer: 5885107
Rörböj
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • 90 grader
Rörböj G 32 - 21, 24, 27
Artikelnummer: 2057400
RSK-nummer: 5885106
Rörböj
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • 90 grader
Backventil G 40
Artikelnummer: 4027330
RSK-nummer: 5885095
Backventil
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • Anslutning G 40
Backventil DN 50
Artikelnummer: 2017166
RSK-nummer: 5885097
Backventil
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • Anslutning DN 50 PN10
Avstängningsventil G 40
Artikelnummer: 2525301
RSK-nummer: 5885077
Avstängningsventil
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • Anslutning G 40
Avstängningsventil DN 50
Artikelnummer: 2017160
RSK-nummer: 5885079
Avstängningsventil
 • Avsedd för pumpar i Rexa-serien
 • Anslutning DN 50 PN10
Bottenfot Rexa CUT
Artikelnummer: 6069669
RSK-nummer: 5885274
Bottenfot Rexa CUT
 • Avsedd för Rexa CUT
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 1x4
Artikelnummer: 2539741
RSK-nummer: 5884306
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 1x4 - för en dränksäker pump
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor
 • Huvudströmbrytare, låsbar
 • Potentialfria kontakter för larm
 • Kontakt för termobrytare (WSK)
 • Motionskörning 2 sek/24 h
 • Larmsummer
 • Möjlighet till batteribackup (larm)
Tekniska data
 • Manöverspänning 24V DC
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 191 x 240 x 107 mm (B x H x D)
 • Omgivningstemperatur -30 till +60°C
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 2x4
Artikelnummer: 2539745
RSK-nummer: 5884307
Automatikskåp Wilo-Control MS-Lift 2x4 - för två dränksäkra pumpar
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor
 • Huvudströmbrytare, låsbar
 • Potentialfria kontakter för larm
 • Kontakt för termobrytare (WSK)
 • Motionskörning 2sek/24h
 • Larmsummer
 • Möjlighet till batteribackup (Larm)
 • Överkoppling vid fel
 • Indikering för serviceintervall
Tekniska data
 • Manöverspänning 24V DC
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V (N)
 • Max märkström pump: 2x12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 290 x 240 x 107 mm (B x H x D)
 • Omgivningstemperatur -30 till +60°C
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 1x12
Artikelnummer: 2543210
RSK-nummer: 5819361
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 1x12 - för en dränksäker pump
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor eller nivåsensor (4- 20mA)
 • Vippor för hög eller lågnivå
 • Ingångar för: WSK, fuktsensor, ext start-stopp
 • Externa potentialfria larmkontakter, tex högnivå och ESM
 • SBM/SSM med potentialfria växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
 • Larmsummer
 • Drifttidsräknare
 • Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer
 • Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336 h)
 • Överkoppling vid fel
 • Felminne upp till 10 senaste felen
Tekniska data
 • Manöverspänning: 24V DC 
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 230 x 200 x 110 mm (B x H x D)
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 2x12
Artikelnummer: 2543220
RSK-nummer: 5819362
Automatikskåp Wilo-Control EC-Lift 2x12 - för två dränksäkra pumpar
Funktioner
 • Nivåreglering med nivåvippor eller nivåsensor (4- 20mA)
 • Vippor för hög eller lågnivå
 • Ingångar för: WSK, fuktsensor, ext start-stopp
 • Externa potentialfria larmkontakter, tex högnivå och ESM
 • SBM/SSM med potentialfria växlande kontakter (SBM valbar för drift eller standby)
 • Larmsummer
 • Drifttidsräknare
 • Alternering efter varje pumpstopp eller via programmerbar timer
 • Motionskörning on/off, timer programmerbar (upp till 336 h)
 • Överkoppling vid fel
 • Felminne upp till 10 senaste felen
Tekniska data
 • Manöverspänning: 24V DC 
 • Ansl.spänning pump: 1~230 V / 3~400 V
 • Max märkström pump: 12 A (x 2)
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 230 x 200 x 110 mm (B x H x D)
DrainAlarm2
Artikelnummer: 2545133
RSK-nummer: 5819358
Larmskåp DrainAlarm
Avsett för en eller flera dränksäkra pumpar.
Funktioner
 • Batteribackup 12 V, 1,2 Ah
 • 12 V larmutgång
 • Växlande potentialfri larmutgång
 • Inställning för hög-/lågnivålarm
 • Larmindikering på skåpets front
 • Summer
 • Möjlighet till extern kvittering
Tekniska data
 • Ansl.spänning: 1~230V
 • Alarmsignal: 85 dBA 
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 200 x 120 x 95 mm (B x H x D)
Nivågivare 10 m, 0-1 m
Artikelnummer: 2519924
RSK-nummer: 5885039
Nivåsensor 10 m, 0-1 m
Funktioner
 • För nivåreglering
 • Avsedd för MS- och SC-Lift (samt äldre PL-skåp)
Tekniska data
 • Mätområde 0-1 meter
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Utgångssignal: 4-20 mA
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
Nivågivare 10 m, 0-2,5m
Artikelnummer: 2519921
RSK-nummer: 5885076
Nivåsensor 10 m, 0-2,5 m
Funktioner
 • För nivåreglering
 • Avsedd för MS- och SC-Lift (samt äldre PL-skåp)
Tekniska data
 • Mätområde 0-2,5 meter
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Utgångssignal: 4-20 mA
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
Nivåvippa WA 65 5 m
Artikelnummer: 503211390
RSK-nummer: 5885024
Nivåvippa WA 65 5 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 5 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +65°C
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23.
Nivåvippa WA 65 10 m
Artikelnummer: 503211893
RSK-nummer: 5885016
Nivåvippa WA 65 10 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 10 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +65°C
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23.
Nivåvippa MS1 10 m
Artikelnummer: 2004593
RSK-nummer: 5885022
Nivåvippa MS1 10 m
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • Kabellängd 10 meter (andra längder mot förfrågan)
 • Inbyggt sänke
Sänke till nivåvippa (WA 65)
Artikelnummer: 2835532
RSK-nummer: 5885023
Sänke till nivåvippa
Funktioner
 • För nivåreglering
Nivåvippa WA KR1 S 10 m kabel
Artikelnummer: 6082807
RSK-nummer: 5819532
Nivåvippa WA KR1 S
Funktioner
 • För nivåreglering
Tekniska data
 • 10 m kabel (andra längder mot förfrågan)
 • Max mediatemperatur +100°C (vid behov av nivåvippa för aggressiva vätskor - vänligen kontakta Wilo-Kundsupport)
Vid pumpdrift rekommenderas att nivåvippan förses med sänke - Art.nr 2835532, RSK 588 50 23
DrainAlarm2 komplett
Artikelnummer: 2835768
RSK-nummer: 5819360
Larmskåp DrainAlarm2 komplett
Avsett för en eller flera dränksäkra pumpar. Komplett med nivåvippa och sänke.
Funktioner
 • Batteribackup 12 V, 1,2 Ah
 • 12 V larmutgång
 • Växlande potentialfri larmutgång
 • Inställning för hög-/lågnivålarm
 • Larmindikering på skåpets front
 • Summer
 • Möjlighet till extern kvittering
Tekniska data
 • Ansl.spänning: 1~230V
 • Alarmsignal: 85 dBA 
 • Kapslingsklass: IP 54
 • Mått: 200 x 120 x 95 mm (B x H x D)