1 ersättningsprodukt hittad

Befintlig pump - Dränering- och avlopp

Fabrikat Saniflo
Benämning Saniaccess 1
RSK-nummer 5886716
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø100/40 / 22/28/32
Effekt avgiven P2 0,40 kW

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning HiSewlift 3-35
Artikelnummer 4191677
RSK-nummer 5887120
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø110/40/40 / 22-32/40
Märkström 1,9 A
Mediatemperaturområde Max +35 °C

Anmärkning

Kontrollera tillopps- och tryckanslutning, justering av rördragning kan krävas.
Kontrollera utrymme för ny pumpstation.

Produktinformation
HiSewlift 3-35

HiSewlift 3-35
Artikelnummer : 4191677
RSK-nummer : 5887120

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • HiSewlift 3-I35 i extra smalt utförande (bredd mindre än 149 mm) för enkel väggmontage
 • Tystgående drift och inbyggt aktivkolfilter för hög användarkomfort
 • Tillförlitlig kapacitet och låg effektförbrukning för effektiv hantering av avloppsvatten
 • Enel installation med flexibla anslutningsmöjligheter
 • Anslutningsfärdig
Konstruktion
Liten avloppspumpstation med skärverk.

Användning
Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Utrustning/funktion
 • Anslutningsklar
 • Termiskt motorskydd
 • Nivåkontroll med en pneumatisk tryckgivare
 • Integrerad backventil
 • Fästmaterial
 • Aktivkolfilter
Ingår i leverans
 • Anslutningsfärdig avloppspumpstation med skärverk, med aktivkolfilter och inbyggda backventiler.
 • Monterings- och skötselanvisning
 • Anslutningssats för tillopps- och tryckledningar
Tekniska data
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Nätkabel 1,5 m, med jordad kontakt
 • Medietemperatur: max. 35 °C
 • Tryckanslutning DN 32
 • Tilloppsanslutning DN 40
 • Kapslingsklass IP44
 • Behållarens bruttovolym 14,4 l/17,4 l/17,4 l
 • Inkopplingsvolym 1 l
Material
 • Pumphus: PPGF30
 • Motorhus: PPGF30
 • Tätning: EPDM
 • Behållarmaterial: PP
Beskrivning/konstruktion
Mindre automatisk pumpstation med skärverk, inbyggd backventil, aktivkolfilter, elastisk tryckanslutning samt möjlighet att ansluta en WC samt två eller tre ytterligare dräneringsobjekt, beroende på modell. Avluftningen görs luktfritt via ett inbyggt aktivkolfilter där anläggningen är uppställd.