1 ersättningsprodukt hittad

Befintlig pump - Dränering- och avlopp

Fabrikat Saniflo
Benämning Saniaccess 1
RSK-nummer 5886716
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø100/40 / 22/28/32
Effekt avgiven P2 0,40 kW

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning DrainLift MINI3-XS/WC-EF
Artikelnummer 6095128
RSK-nummer 5891017
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø100/50/40 / 32-40
Märkström 2,7 A
Mediatemperaturområde Max +40 °C

Anmärkning

Kontrollera tillopps- och tryckanslutning, justering av rördragning kan krävas.
Kontrollera utrymme för ny pumpstation.

Produktinformation
DrainLift MINI3-XS/WC-EF

DrainLift MINI3-XS/WC-EF
Artikelnummer : 6095128
RSK-nummer : 5891017

Kompakt och anslutningsfärdig pumpstation för dränering av handfat, duschar, badkar och WC.

Media
För insamling och pumpning i hus av:
 • Avloppsvatten med fekalier
 • Matning av avloppsvatten enligt 12050
Avloppspumpstationen uppfyller kraven enligt EN 12050-3.

Vid anläggningar enligt 12050-3 skall följande punkter efterföljas:
 • Alla anslutna dräneringsobjekt är installerade i samma rum.
 • Det finns ytterligare en toalett ovanför uppdämningsnivån.
Konstruktion
Kompakt, anslutningsfärdig och helt dränkbar pumpstation med dränksäker pump. Den dränksäkra pumpen är utrustad med ett roterande skär. Skäret förminskar fekalierna i avloppsvattnet på ett tillförlitligt sätt. Nivåregistreringen sker genom en vertikal nivåvippa. Avluftningen är integrerad i kåpan och utrustad med ett aktivkolfilter.

Upp till fem anslutningar är tillgängliga:
 • 1x tillopp 50 mm (DN 40), utan backventil, utförd uppåt, fabriksinställt stängd.
 • 2x tillopp 50/63 mm (DN 40/50), med backventil, utförd vågrätt till vänster och höger, fabriksinställt öppen.
 • 1x toalettanslutning 110 mm (DN 100), utförd framåt, fabriksinställt öppen. − Vid behov kan WC-anslutningen utföras vågrätt åt höger. Den tillhörande öppningen är fabriksinställt stängd.
 • 1x tryckanslutning 40/50 mm (DN 32/40), med backventil, utförd uppåt, fabriksinställt öppen.
Leveransomfattning
 • 1x manschett 40/50 mm (DN 32/40) för tryckutgång
 • 2x slangklämma 32-50 mm
 • 1x manschett 110 mm (DN 100)
 • 1x klämring
 • 1x slangklämma 110-130 mm
 • 2x tilloppsanslutningar 63 mm (DN 50)
 • 2x manschetter 50/63 mm (DN 40/50)
 • 2x backventiler
 • 4x rörklämmor 50-70 mm
 • 2x slangklämma 32-50 mm
 • 2x låspluggar
 • 4x O-ringar
 • Golvfixering (uppflyttningssäkring): 2x fastsättningsvinklar med skruvar och pluggar
 • Monterings- och skötselanvisning