1 ersättningsprodukt hittad

Befintlig pump - Dränering- och avlopp

Fabrikat Saniflo
Benämning Sanidouche +
RSK-nummer 5885405
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø40 / ø32
Effekt avgiven P2 0,25 kW

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning HiDrainlift 3-24
Artikelnummer 4191678
RSK-nummer 5887116
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns ø40 / ø32
Märkström 1,2 A
Mediatemperaturområde Max +35 °C

Anmärkning

Kontrollera tillopps- och tryckanslutning, justering av rördragning kan krävas.
Kontrollera utrymme för ny pumpstation.

Produktinformation
HiDrainlift 3-24

HiDrainlift 3-24
Artikelnummer : 4191678
RSK-nummer : 5887116

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Mycket kompakt konstruktion för installation i ett våtutrymme eller under duschkaret (HiDrainlift 3-24)
 • Tystgående drift och inbyggt aktivkolfilter för hög användarkomfort
 • Tillförlitlig kapacitet och låg effektförbrukning för effektiv spillvattenhantering
 • Enel installation med flexibla anslutningsmöjligheter
 • Anslutningsfärdiga anläggningar (HiDrainlift 3-35 och HiDrainlift 3-37)
Konstruktion
Liten avloppspumpstation för installation över golvet.

Användning
Pumpning av avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Utrustning/funktion
 • Anslutningsklar
 • Termiskt motorskydd
 • Nivåkontroll med en pneumatisk tryckgivare
 • Integrerad backventil
 • Fästmaterial
 • Aktivkolfilter
Ingår i leverans
 • Anslutningsfärdig spillvattenpumpstation med aktivkolfilter och inbyggda backventiler.
 • Monterings- och skötselanvisning
 • Anslutningssats för tillopps- och tryckledningar
Tekniska data
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Nätkabel 1,5 m, med jordad kontakt
 • Medietemperatur max. 35 °C (upp till 60/75 °C vid korttidsdrift i 5 minuter, beroende på modell)
 • Tryckanslutning DN 32
 • Tilloppsanslutning DN 40
 • Kapslingsklass IP44
 • Behållarens bruttovolym 3,9 l/16 l/15,5 l
 • Inkopplingsvolym 1,7 l/2 l/2 l
Material
 • Pumphus: PPGF30
 • Motorhus: PPGF30
 • Tätning: EPDM
 • Behållarmaterial: PP
Beskrivning/konstruktion
Anslutningsfärdiga, automatiska spillvattenpumpstationer med inbyggd backventil och 2–3 tilloppsstutsar (beroende på modell). Avluftningen görs luktfritt via ett inbyggt aktivkolfilter där anläggningen är uppställd.