1 ersättningsprodukt hittad

Befintlig pump - Tryckstegring

Fabrikat Valco
Benämning 150 J(S) / 60 l
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns Rp 25
Effekt avgiven P2 1 kW

Ersättningspump Utbytesblad

Benämning Initial Jet System 4-4-50
Artikelnummer 4168024
RSK-nummer 595 50 99
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns Rp 25
Märkström 5,0 A
Effekt avgiven P2 0,75 kW

Anmärkning

Eventuell justering av installation, ersättningspump har överensstämmande anslutningsdimension.
Ersättningspump har något lägre tryckhöjd vid lågflöde.
Ersättningspump är försedd med trycktank 50 liter.

Produktinformation
Initial Jet System 4-4-50

Initial Jet System 4-4-50
Artikelnummer : 4168024
RSK-nummer : 5955099

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Automatisk till- och frånkoppling, 2 behållarstorlekar
 • Minskning av tillkopplingsfrekvensen och eliminering av tryckstötar
Konstruktion
Självsugande vattenförsörjningssystem.

Användning
 • Vattenförsörjning
 • Sprinklerbevattning
 • Slangbevattning och droppbevattning
 • Pumpning av vatten ur brunnar och djupliggande tankar
Utrustning/funktion
 • Direkt påmonterad motor
 • Tryckvakt
 • Membrantryckkärl
 • Enfasmotor
 • Anslutningskabel med kontakt
 • Termisk motorskyddsbrytare
Ingår i leverans
 • Pump
 • Anslutningskabel (2 m) med stickkontakt
 • Tryckvakt
 • Manometer
 • Membrantryckkärl (20/50 l)
 • Tryckslang med stålmantel och skruvförband
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Sughöjd max. 7 m
 • Inloppstryck max. 2 bar
 • Inkopplingstryck 1,5 bar
 • Inställbart frånkopplingstryck
 • Medietemperatur +5 °C till +35 °C
 • Max. driftstryck 6 bar
 • Kapslingsklass IPX4
 • Anslutning på trycksidan Rp 1
 • Anslutning på sugsidan G 1
Material
 • Pumphus av gjutjärn EN-GJL 200
 • Pumphjul av rostfritt stål 1.4301 (AISI 304); utom Jet 3-4: Noryl
 • Axel rostfritt stål C10 / AISI 304
 • Mekanisk tätning keramik/kol + NBR + AISI 304
 • Diffusor/injektor av noryl
 • Tätningar NBR
 • Behållare stål FE P04
 • Tryckvakt av mässing CW617N