4 ersättningsprodukter hittade

Befintlig pump - Cirkulation

Fabrikat Kolmeks
Benämning AKP 20/2 (Kolmeks)
Bygglängd 190 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns Rp 20

Ersättningspump - Högeffektiv Premium Utbytesblad

Benämning Stratos PICO-Z 20/0,5-4 -150
Artikelnummer 4255430
RSK-nummer 5792000
Bygglängd 150 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 32
Märkström 0,26 A
Effekt avgiven P2 0,015 kW
Mediatemperaturområde +2 - +70 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör. Obs! 1-fas.

Produktinformation
Stratos PICO-Z 20/0,5-4 -150

Stratos PICO-Z 20/0,5-4 -150
Artikelnummer : 4255430
RSK-nummer : 5792000

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och skruvförband, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsreglering.

Användning
VVC-system för industri och Building Services.

Utrustning/funktion
Driftsätt:
 • T-const. för temperaturstyrt läge
 • Δ p-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal (n-const.)
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av den lägsta temperaturen
 • Inställning av det lägsta flödet
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Knapplås för att spärra inställningarna
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Temperaturstyrning för att hålla returtemperaturen konstant i VVC-systemet
 • Termisk desinfektionsrutin (registrering och stöd av den termiska desinfektionen av varmvattenberedaren)
 • Automatisk avluftningsfunktion
 • Automatisk omstart
Meddelande- och indikeringsfunktioner
Växlande indikering:
 • Aktuellt flöde Q [m³/h]
 • Aktuell uppfordringshöjd H i [m]
 • Aktuellt varvtal n [1/min]
 • Effektförbrukning P [W]
 • Energiförbrukning W [kWh]
 • Aktuell temperatur T [°C]

 • Displaystatus för varningsmeddelanden (gul display) och felmeddelanden (röd display), vardera med felkod och beskrivning i klartext
 • Displaystatus för processvisning (blå display):
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
 • Status-LED:
 • Grön LED: Felfri drift
 • Blå LED: Pumpkommunikation med extern modul
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard
 • Wilo-Connectivity Interface för externa moduler
Tekniska data
 • Medietemperatur +2 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband G1¼, G1½, G2
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: rostfritt stål
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Oxiderad keramik
 • Lager: Kol, plastimpregnerat
Leveransomfattning
 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Avst.ventil G 32/22 mm klämring
Artikelnummer: 2835299
RSK-nummer: 5813355
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835294
RSK-nummer: 5813350
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Unionskoppling G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835291
RSK-nummer: 5813347
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter
Smart Connect-Modul BT Stratos PICO
Artikelnummer: 4239241
RSK-nummer: 5888905
Smart Connect-Modul BT Stratos PICO
Möjliggör anslutning av mobila enheter såsom smarttelefoner och surfplattor.
Med Wilo-Smart Connect-funktionen i appen Wilo-Assistant går det att manövrera och ställa in pumpen samt läsa av pumpdata.
Connect-modul BMS Stratos PICO
Artikelnummer: 4257834
RSK-nummer: 5830030
Connect-modul BMS Stratos PICO
Funktionsmodul till samtliga Stratos PICO-pumpar.
Funktioner:
 • Externt av/på - externt min/max-varvtal
 • Extern driftindikering/larm
 • Extern styrning 0-10 V

Ersättningspump - Högeffektiv Standard Utbytesblad

Benämning Yonos PICO-Z 20/0,5-4 -150
Artikelnummer 4255412
RSK-nummer 5792010
Bygglängd 150 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 32
Märkström 0,26 A
Effekt avgiven P2 0,02 kW
Mediatemperaturområde +2 - +70 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör. Obs! 1-fas.
Vid önskemål och behov av program för termisk desinfektion eller temperaturstyrning ska Wilo-Stratos PICO-Z väljas.

Produktinformation
Yonos PICO-Z 20/0,5-4 -150

Yonos PICO-Z 20/0,5-4 -150
Artikelnummer : 4255412
RSK-nummer : 5792010

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och skruvförband, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsreglering.

Användning
VVC-system för industri och fastighetsteknik.

Utrustning/funktion
Driftsätt:
 • Δ p-c för konstant differenstryck
 • Konstant varvtal (3 fastvarvtalssteg)
 • Konstant varvtal (steglöst justerbart)
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av konstant varvtal (steglöst eller fast)
 • Avluftningsfunktion
 • Manuell omstart
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk omstart
 • Automatisk torrkörningsidentifiering
Meddelande- och indikeringsfunktioner
 • Indikering av aktuell effektförbrukning i W
 • Indikering av det aktuella flödet i m³/h
Indikeringar vid inställning:
 • Uppfordringshöjd i m
 • Fast varvtalsnivå (c1, c2; c3)
 • Varvtal vid steglös inställning (n/100)
 • Indikering av felmeddelanden (felkoder)
 • Indikering för den manuellt aktiverade omstarts- eller avluftningsfunktionen
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard
Tekniska data
 • Medietemperatur +2 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband G1, G1½, G1¼
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: rostfritt stål
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Oxiderad keramik
 • Lager: Kol, plastimpregnerat
Leveransomfattning
 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Avst.ventil G 32/22 mm klämring
Artikelnummer: 2835299
RSK-nummer: 5813355
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835294
RSK-nummer: 5813350
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Unionskoppling G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835291
RSK-nummer: 5813347
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter

Ersättningspump - Konventionell Utbytesblad

Benämning Star-Z 20/4 -150
Artikelnummer 4081193
RSK-nummer 5805964
Bygglängd 150 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 32
Märkström 0,10/0,20/0,30 A
Mediatemperaturområde Max +65 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör. Obs! 1-fas.

Produktinformation
Star-Z 20/4 -150

Star-Z 20/4 -150
Artikelnummer : 4081193
RSK-nummer : 5805964

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Enfaspumpar med elektrisk snabbanslutning
 • Alla plastdelar som kommer i kontakt med mediet uppfyller rekommendationerna i KTW
Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och skruvförband

Användning
VVC-system för industri och byggnadstekniska installationer.

Utrustning/funktion
 • Driftsätt
 • Varvtalsreglering (endast Star-Z... -3)
Manuella funktioner
 • Inställning av varvtalssteg (1 varvtalssteg, 3 varvtalssteg på Star-Z...-3-pumpar)
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset (endast Star-Z 25)
 • Möjlighet till kabelgenomföring från båda sidor
 • Snabbkoppling med fjäderklämmor
 • Blockeringssäker motor
Ingår i leverans 
 • Pump
 • Tätningar vid gänganslutning
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Konstant varvtal eller på Star-Z... -3, tre valfria varvtalssteg
 • Medietemperatur:
 • Tappvatten till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +70 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP44 
 • Nominell anslutning Rp ½, Rp 1
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: Rödgods
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Oxiderad keramik
 • Lager: Kol, plastimpregnerat
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Avst.ventil G 32/22 mm klämring
Artikelnummer: 2835299
RSK-nummer: 5813355
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835294
RSK-nummer: 5813350
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Unionskoppling G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835291
RSK-nummer: 5813347
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning

Ersättningspump - Konventionell Utbytesblad

Benämning TOP-Z 20/4 3~
Artikelnummer 2045520
RSK-nummer 5761273
Bygglängd 150 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns G 32
Märkström 0,10/0,15/0,35 A
Effekt avgiven P2 0,06 kW
Mediatemperaturområde Max +65 °C

Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör.

Produktinformation
TOP-Z 20/4 3~

TOP-Z 20/4 3~
Artikelnummer : 2045520
RSK-nummer : 5761273

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Kontrollampa för indikering av korrekt rotationsriktning (endast på 3~)
 • Värmeisolering som standard
Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor med unions- och flänsanslutning. Inställbara varvtalssteg för kapacitetsanpassning

Användning
Cirkulationssystem för tappvatten i industri och byggnadstekniska installationer.

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Varvtalsreglering
Manuella funktioner
 • Inställning av varvtalssteg: 3 varvtalssteg
Automatiska funktioner
 • Inbyggt skydd mot otillåtet höga lindningstemperaturer (endast på pumpar P2 < 180 W, valfritt vid alla typer med automatikskåp SK 602N och SK 622N).
Larm- och indikeringsfunktioner
 • Lindningsskyddskontakt (WSK, potentialfri brytande kontakt) (endast vid pumpar med P2 ≥ 180 W)
 • Kontrollampa för rotationsrikning (endast på 3~pumpar )
Utrustning
 • För flänspumpar: Flänsutföranden
 • Standardutförande för pumpar DN 40 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16,
 • Standardutförande för pumpar DN 80: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6,
 • Specialutförande för pumpar DN 40 till DN 80: Fläns PN 16 ( enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16,
 • Kabelgenomföring på båda sidor möjlig (endast på 1~pumpar och 3~pumpar med P2 ≥ 180 W)
 • Värmeisolering som standard
Ingår i leverans
 • Pump
 • Inkl. värmeisolering
 • Inkl. tätningar vid gänganslutning
 • Inkl. distansbrickor för flänsskruvar (för nominella anslutningar DN 40 - DN 65)
 • Inkl. monterings-och skötselanvisning
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde 
 • TOP-Z 20/4 och TOP-Z 25/6 tappvatten upp till 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65 °C, under kort tid (2 h) upp till +80 °C
 • fr.o.m. TOP-Z 25/10 tappvatten upp till 3,57 mmol/l (20 °dH): max. +80 °C, under kort tid (2 h) upp till +110 °C
 • Nätanslutning:
 • 1~230 V, 50 Hz (beroende på typ)
 • 3~230 V, 50 Hz (med omkopplingskontakt som tillval)
 • 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP X4D
 • Unions- eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp ¾ till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller. 6 bar (specialutförande: 10 bar resp. 16 bar)
Material
 • Pumphus: rostfritt stål/rödgods/gjutjärn (beroende på typ)
 • Pumphjul: Plast
 • Axel: Rostfritt stål/keramik (beroende på typ)
 • Lager: Kol, plastimpregnerat
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Avst.ventil G 32/22 mm klämring
Artikelnummer: 2835299
RSK-nummer: 5813355
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835294
RSK-nummer: 5813350
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Unionskoppling G 32/20 Z
Artikelnummer: 2835291
RSK-nummer: 5813347
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning