2 ersättningsprodukter hittade

Befintlig pump - Cirkulation

Fabrikat IMP
Benämning NMT PLUS 25/60-130
Bygglängd 130 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40 utv.

Ersättningspump - Högeffektiv Premium Utbytesblad

Benämning Stratos PICO 25/1-6 -130
Artikelnummer 4216617
RSK-nummer 575 86 86
EEI ≤ 0,2
Bygglängd 130 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Märkström 0,44 A
Mediatemperaturområde +2 - +110 °C

Anmärkning

Passar utan krav på ombyggnad av rörsystem.

Produktinformation
Stratos PICO 25/1-6 -130

Stratos PICO 25/1-6 -130
Artikelnummer: 4216617
RSK-nummer: 5758686

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Maximal energieffektivitet tack vare kombinationen av EC-motor, Dynamic Adapt och precisa inställningsmöjligheter
 • Hög driftsäkerhet genom självskyddsprogram som automatiskt torrkörningsskydd och automatisk omstart
 • Intuitiv inställning och underhåll, eftersom funktionerna och lägena som visas på LC-displayen aktiveras direkt med grönknappsteknologin
 • Enkel övervakning av den aktuella strömförbrukningen och flödet samt de ackumulerade kilowattimmarna
 • Enkel anslutning utan verktyg med Wilo-Connector
Beskrivning
Med samspelet mellan EC-motor och precisa inställningsmöjligheter med en noggrannhet på upp till 0,1 m uppnår Wilo-Stratos PICO maximal energieffektivitet. Dess intuitiva manövrering och underhåll, med stöd från symboler på LC-displayen, samt dess automatiska skyddsfunktioner ger största möjliga användarkomfort.

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användning
Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatapplikationer industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Δ p-c för konstant differenstryck
 • Δ p-v för variabelt differenstryck, kan kombineras med regleringsfunktionen Dynamic Adapt
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning automatisk sänkdrift
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • ”Hold”-funktion (knapplås) för att spärra inställningarna
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk sänkdrift
 • Automatisk avluftningsfunktion
 • Automatisk torrkörningsidentifiering
 • Automatisk omstart
Meddelande- och indikeringsfunktioner
 • Indikering av aktuell effektförbrukning i W
 • Indikering av det aktuella flödet i m³/h
 • Visar de ackumulerade kilowattimmarna i kWh
 • Indikering av felmeddelanden (felkoder)
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Automatisk avluftning
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
Ingår i leverans
 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Medietemperatur +2 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband Rp ½, Rp 1 och Rp 1¼ 
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: Gjutjärn
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol, metallimpregnerat
 • Pumphjul: Plast
Beskrivning/konstruktion
 • Högeffektiv pump speciellt för en- och tvåfamiljshus, men även för fastigheter med två till sex lägenheter.
 • Upp till 90 % energibesparing jämfört med gamla, oreglerade värmeledningspumpar
 • Endast 3 watt min. effektförbrukning
 • Inställbara reglersätt för optimal lastanpassning Δp-c (differenstryck constant), Δp-v (differenstryck variabelt) kan kombineras med regleringsfunktionen Dynamic Adapt
 • Automatisk sänkdrift
 • Inbyggt motorskydd
 • LCD-display som visar den löpande förbrukningen i watt och den ackumulerade förbrukningen i kWh
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren eller inställningarna till fabriksinställningarna
 • ”Hold”-funktion (knapplås) för att spärra inställningarna
 • Ventilationsrutin för automatisk avluftning av rotorrummet
 • Snabb elanslutning med Wilo-Connector
 • Flexibel montering tack vare den kompakta konstruktionen
 • Mycket högt startmoment för säker start
ClimaForm PICO 130 mm
Artikelnummer: 2836157
RSK-nummer: 5784503
Wilo-Climaform PICO 130 mm
Prefabricerat diffusionstätt isoleringshölje, avsett för PICO-pumpar. Används företrädesvis i klimat- och kylanläggningar. Detta i syfte att undvika kondensbildning och samtidigt minimera energiförlusterna.

Fördelar:
 • Enkel installation, tidsbesparande
 • Kostnadseffektiv totallösning
 • Montage av dropplåt ej nödvändigt
Unionskoppling G 40/25 Z
Artikelnummer: 2835292
RSK-nummer: 5813348
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, union G 40
Artikelnummer: 2835295
RSK-nummer: 5813351
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/22 mm klämrin
Artikelnummer: 2835297
RSK-nummer: 5813353
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/28 mm klämrin
Artikelnummer: 2835298
RSK-nummer: 5813354
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter
Packning union G 40
Artikelnummer: 2835960
RSK-nummer:
Unionspackning G 40, EPDM
Avsedd för gängade pumpar ansl. 25.
Tjocklek: 3,0 mm
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 47 mm
Molex-kontakt, WS8
Artikelnummer: 4522587
RSK-nummer:
Molex-kontakt, WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA

Ersättningspump - Högeffektiv Standard Utbytesblad

Benämning Yonos PICO 25/1-6 -130
Artikelnummer 4215516
RSK-nummer 575 86 75
EEI ≤ 0,20
Bygglängd 130 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Märkström 0,44 A
Mediatemperaturområde -10 - +95 °C

Anmärkning

Passar utan krav på ombyggnad av rörsystem.

Produktinformation
Yonos PICO 25/1-6 -130

Yonos PICO 25/1-6 -130
Artikelnummer: 4215516
RSK-nummer: 5758675

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Maximal manövreringskomfort tack vare grönknappsteknologi med nya intelligenta inställningar, intuitivt användargränssnitt och nya funktioner
 • Optimerad energieffektivitet tack vare EC-motorteknik, inställningar med 0,1 m precision och visning av den aktuella strömförbrukningen
 • Snabb och enkel installation och problemfritt byte tack vare ny, optimerad konstruktion 
 • Enkelt underhåll och högre driftsäkerhet p.g.a. automatisk och manuellt utlöst omstart eller avluftningsfunktion
 • Högsta drifts- och användarsäkerhet tack vare beprövad teknik
Beskrivning
Den gröna driftknappen kännetecknar den nya generationens högeffektiva pumpar för värme- och klimatanläggningar i en- och tvåfamiljshus och används tillsammans med nya funktioner för att skapa maximal komfort under driftsättning och underhåll. Förinställda alternativ för radiatorer eller golvvärme med symbolförklaring sparar tid vid idrifttagning. Energisnålheten har återigen förbättrats; strömförbrukningen är nu lägre än tidigare och alltid i fokus. Den kompakta konstruktionen gör dessutom pumputbytet ännu enklare.

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användning
Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatapplikationer industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Konstant differenstryck
 • Variabelt differenstryck
 • Konstant varvtal (3 regleringskurvor)
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp efter användning
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av konstant varvtal
 • Avluftningsfunktion
 • Manuell omstart
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk omstart
Larm- och indikeringsfunktioner
 • Visar effektförbrukningen i W
 • Visar uppfordringshöjd vid inställning
 • Indikering av felmeddelanden (felkoder)
 • Indikering för den manuellt aktiverade omstarts- eller avluftningsfunktionen
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Avluftningsfunktion
 • Manuell omstart
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
Ingår i leverans
 • Pump
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Medietemperatur -10 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX2D
 • Unionsanslutning Rp ½, Rp 1 och Rp 1¼
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: Gjutjärn (EN-GJL-200) 
 • Pumphjul: Plast (PP - 40% GF) 
 • Pumpaxel: rostfritt stål 
 • Lager: Kol, metallimpregnerat 
ClimaForm PICO 130 mm
Artikelnummer: 2836157
RSK-nummer: 5784503
Wilo-Climaform PICO 130 mm
Prefabricerat diffusionstätt isoleringshölje, avsett för PICO-pumpar. Används företrädesvis i klimat- och kylanläggningar. Detta i syfte att undvika kondensbildning och samtidigt minimera energiförlusterna.

Fördelar:
 • Enkel installation, tidsbesparande
 • Kostnadseffektiv totallösning
 • Montage av dropplåt ej nödvändigt
Unionskoppling G 40/25 Z
Artikelnummer: 2835292
RSK-nummer: 5813348
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, union G 40
Artikelnummer: 2835295
RSK-nummer: 5813351
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/22 mm klämrin
Artikelnummer: 2835297
RSK-nummer: 5813353
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/28 mm klämrin
Artikelnummer: 2835298
RSK-nummer: 5813354
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Isoleringshölje PICO
Artikelnummer: 4206066
RSK-nummer: 5784420
Isoleringshölje avsett för Yonos och Varios PICO i unionsutförande FS14
 • Termisk isolering av pumphus i värmeapplikationer.
 • Reducerar värmeförlusterna med upp till 85%
 • Energibesparande, minskar driftkostnaderna
 • Skyddar pumpen mot yttre åverkan
 • 100% återvinningsbar
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter
Packning union G 40
Artikelnummer: 2835960
RSK-nummer:
Unionspackning G 40, EPDM
Avsedd för gängade pumpar ansl. 25.
Tjocklek: 3,0 mm
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 47 mm
Molex-kontakt, WS8
Artikelnummer: 4522587
RSK-nummer:
Molex-kontakt, WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA