2 ersättningsprodukter hittade

Befintlig pump - Cirkulation

Fabrikat Taconova
Benämning TacoFlow2 25-60/180
Bygglängd 180 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40

Ersättningspump - Högeffektiv Premium Utbytesblad

Benämning Stratos PICO 25/0,5-6 -180
Artikelnummer 4244395
RSK-nummer 5758992
EEI ≤ 0,18
Bygglängd 180 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Märkström 0,44 A
Effekt avgiven P2 0,03 kW
Mediatemperaturområde -10 - +110 °C

Anmärkning

Passar utan krav på ombyggnad av rörsystem.

Produktinformation
Stratos PICO 25/0,5-6 -180

Stratos PICO 25/0,5-6 -180
Artikelnummer : 4244395
RSK-nummer : 5758992

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användning
Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatapplikationer industriella cirkulationsanläggningar.

Utrustning/funktion
Driftsätt:
 • Dynamic Adapt plus
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Konstant varvtal (n-const.)
 • Kompatibel med Wilo-Smart Balance-appen
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning automatisk sänkdrift
 • Inställning av automatisk drift för icke tryckkänsliga ventiler
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
 • Reset-funktion för återställning av elmätaren
 • Reset-funktion för återställning till fabriksinställningarna
 • Knapplås för att spärra inställningarna
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk sänkdrift
 • Automatisk avluftningsfunktion
 • Automatisk torrkörningsidentifiering
 • Automatisk omstart
Meddelande- och indikeringsfunktioner
Växlande indikering:
 • Aktuellt flöde
 • Aktuell uppfordringshöjd
 • Aktuellt varvtal
 • Effektförbrukning
 • Energiförbrukning
 • Displaystatus för varningsmeddelanden (gul display) och felmeddelanden (röd display), vardera med felkod och beskrivning i klartext
Displaystatus för processvisning (blå display):
 • Pumpavluftning
 • Manuell omstart
Status-LED:
 • Grön LED: Felfri drift
 • Blå LED: Pumpkommunikation med extern modul
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Automatisk avluftning
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Wilo-Connectivity Interface för externa moduler
Tekniska data
 • Medietemperatur -10°C till +110°C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Pumphusanslutning, union G 25, G 40, G 50
 • Max. drifttryck 10 bar
Material
 • Pumphus: Gjutjärn med KTL-beläggning (rostfritt stål: typ …-N)
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol, metallimpregnerat
 • Pumphjul: Plast
Ingår i leverans
 • Pump
 • Värmeisolering
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
ClimaForm PICO 180 mm
Artikelnummer: 2836156
RSK-nummer: 5784502
Wilo-Climaform PICO 180 mm
Prefabricerat diffusionstätt isoleringshölje, avsett för PICO-pumpar. Används företrädesvis i klimat- och kylanläggningar. Detta i syfte att undvika kondensbildning och samtidigt minimera energiförlusterna.

Fördelar:
 • Enkel installation, tidsbesparande
 • Kostnadseffektiv totallösning
 • Montage av dropplåt ej nödvändigt
Unionskoppling G 40/25 Z
Artikelnummer: 2835292
RSK-nummer: 5813348
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, union G 40
Artikelnummer: 2835295
RSK-nummer: 5813351
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/22 mm klämrin
Artikelnummer: 2835297
RSK-nummer: 5813353
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/28 mm klämrin
Artikelnummer: 2835298
RSK-nummer: 5813354
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter
Packning union G 40
Artikelnummer: 2835960
RSK-nummer:
Unionspackning G 40, EPDM
Avsedd för gängade pumpar ansl. 25.
Tjocklek: 3,0 mm
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 47 mm
Smart Connect-Modul BT Stratos PICO
Artikelnummer: 4239241
RSK-nummer: 5888905
Smart Connect-Modul BT Stratos PICO
Möjliggör anslutning av mobila enheter såsom smarttelefoner och surfplattor.
Med Wilo-Smart Connect-funktionen i appen Wilo-Assistant går det att manövrera och ställa in pumpen samt läsa av pumpdata.
Connect-modul BMS Stratos PICO
Artikelnummer: 4257834
RSK-nummer: 5830030
Connect-modul BMS Stratos PICO
Funktionsmodul till samtliga Stratos PICO-pumpar.
Funktioner:
 • Externt av/på - externt min/max-varvtal
 • Extern driftindikering/larm
 • Extern styrning 0-10 V

Ersättningspump - Högeffektiv Standard Utbytesblad

Benämning Yonos PICO 25/1-6 -180
Artikelnummer 4215515
RSK-nummer 5758676
EEI ≤ 0,20
Bygglängd 180 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns G 40
Märkström 0,44 A
Mediatemperaturområde -10 - +95 °C

Anmärkning

Passar utan krav på ombyggnad av rörsystem.

Produktinformation
Yonos PICO 25/1-6 -180

Yonos PICO 25/1-6 -180
Artikelnummer : 4215515
RSK-nummer : 5758676

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Maximal manövreringskomfort tack vare grönknappsteknologi med nya intelligenta inställningar, intuitivt användargränssnitt och nya funktioner
 • Optimerad energieffektivitet tack vare EC-motorteknik, inställningar med 0,1 m precision och visning av den aktuella strömförbrukningen
 • Snabb och enkel installation och problemfritt byte tack vare ny, optimerad konstruktion 
 • Enkelt underhåll och högre driftsäkerhet p.g.a. automatisk och manuellt utlöst omstart eller avluftningsfunktion
 • Högsta drifts- och användarsäkerhet tack vare beprövad teknik
Beskrivning
Den gröna driftknappen kännetecknar den nya generationens högeffektiva pumpar för värme- och klimatanläggningar i en- och tvåfamiljshus och används tillsammans med nya funktioner för att skapa maximal komfort under driftsättning och underhåll. Förinställda alternativ för radiatorer eller golvvärme med symbolförklaring sparar tid vid idrifttagning. Energisnålheten har återigen förbättrats; strömförbrukningen är nu lägre än tidigare och alltid i fokus. Den kompakta konstruktionen gör dessutom pumputbytet ännu enklare.

Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor och unionsanslutning, blockeringssäker EC-motor och inbyggd elektronisk effektreglering.

Användning
Varmvattenuppvärmning i alla system, klimatapplikationer industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Konstant differenstryck
 • Variabelt differenstryck
 • Konstant varvtal (3 regleringskurvor)
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp efter användning
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av konstant varvtal
 • Avluftningsfunktion
 • Manuell omstart
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk omstart
Larm- och indikeringsfunktioner
 • Visar effektförbrukningen i W
 • Visar uppfordringshöjd vid inställning
 • Indikering av felmeddelanden (felkoder)
 • Indikering för den manuellt aktiverade omstarts- eller avluftningsfunktionen
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset
 • Elektro-snabbkoppling med Wilo-Connector
 • Avluftningsfunktion
 • Manuell omstart
 • Blockeringssäker motor
 • Partikelfilter
Ingår i leverans
 • Pump
 • Wilo-Connector
 • Tätningar
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Medietemperatur -10 °C till +95 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IPX2D
 • Unionsanslutning Rp ½, Rp 1 och Rp 1¼
 • Max. driftstryck 10 bar
Material
 • Pumphus: Gjutjärn (EN-GJL-200) 
 • Pumphjul: Plast (PP - 40% GF) 
 • Pumpaxel: rostfritt stål 
 • Lager: Kol, metallimpregnerat 
ClimaForm PICO 180 mm
Artikelnummer: 2836156
RSK-nummer: 5784502
Wilo-Climaform PICO 180 mm
Prefabricerat diffusionstätt isoleringshölje, avsett för PICO-pumpar. Används företrädesvis i klimat- och kylanläggningar. Detta i syfte att undvika kondensbildning och samtidigt minimera energiförlusterna.

Fördelar:
 • Enkel installation, tidsbesparande
 • Kostnadseffektiv totallösning
 • Montage av dropplåt ej nödvändigt
Unionskoppling G 40/25 Z
Artikelnummer: 2835292
RSK-nummer: 5813348
Unionskopplingar
 • Tillverkade av mässing
 • Unionskopplingar levereras komplett (i par) i påse med packning
Avstängningsventil, union G 40
Artikelnummer: 2835295
RSK-nummer: 5813351
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/22 mm klämrin
Artikelnummer: 2835297
RSK-nummer: 5813353
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Avst.ventil G 40/28 mm klämrin
Artikelnummer: 2835298
RSK-nummer: 5813354
Avstängningsventiler
 • Tillverkade av mässing
 • Avstängningsventiler levereras komplett (i par) i påse med packning
Dropplåt 350x300 frihängande
Artikelnummer: 2835378
RSK-nummer: 5813264
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Levereras komplett med monteringssats
 • Monteras frihängande i ledning
Isoleringshölje PICO
Artikelnummer: 4206066
RSK-nummer: 5784420
Isoleringshölje avsett för Yonos och Varios PICO i unionsutförande FS14
 • Termisk isolering av pumphus i värmeapplikationer.
 • Reducerar värmeförlusterna med upp till 85%
 • Energibesparande, minskar driftkostnaderna
 • Skyddar pumpen mot yttre åverkan
 • 100% återvinningsbar
Kontakt, rak WS8
Artikelnummer: 4144582
RSK-nummer: 5761995
Kontakt, rak WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
Kontakt, vinklad WS8
Artikelnummer: 4150229
RSK-nummer: 5761712
Kontakt, vinklad WS8
 • Passar till PICO-pumpar samt Star-Z NOVA
 • Med kabel
Förlängningskabel med kontakt
Artikelnummer: 4200870
RSK-nummer: 5762719
Förlängningskabel med kontakt
 • WS8-kontakt
 • Kabellängd 2 meter
Packning union G 40
Artikelnummer: 2835960
RSK-nummer:
Unionspackning G 40, EPDM
Avsedd för gängade pumpar ansl. 25.
Tjocklek: 3,0 mm
Innerdiameter: 32 mm
Ytterdiameter: 47 mm