Befintlig pump - Cirkulation

Fabrikat ABS, Scanpump, Vadstena
Benämning VM 55/430/418/410
Bygglängd 280 mm
Anslutningsspänning 3x400 V
Pumphusgänga/fläns DN 50 PN6

Ersättningspump - Högeffektiv Premium Smart Utbytesblad

Benämning Stratos MAXO 40/0,5-8
Artikelnummer 2164583
RSK-nummer 575 87 51
EEI ≤ 0.19
Bygglängd 220 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns DN 40 PN6/10
Märkström 0,11-1,20 A
Effekt avgiven P2 0.246 kW
Mediatemperaturområde -10 - +110 °C

Utbytestillbehör

Mellanbit ansl DN 40 PN10 till ansl 65 PN6, byggl 30 mm
Artikelnummer 2835416
Antal 2
RSK-nummer 576 17 70

Anmärkning

Passar tillsammans med utbytestillbehör utan krav på ombyggnad av rörsystem. Obs! 1-fas.
Obs! Våt pump.

Produktinformation
Stratos MAXO 40/0,5-8

Stratos MAXO 40/0,5-8
Artikelnummer: 2164583
RSK-nummer: 5758751

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Intuitiv manövrering genom användningsstyrd inställning med Setup Guide kombinerat med ny display och driftknapp med gröna-knappen-teknik.
 • Högsta energieffektivitet genom samspelet mellan optimerade och innovativa energisparande funktioner (t.ex. No-Flow Stop).
 • Optimal systemeffektivitet genom nya, intelligenta reglerfunktioner som t.ex. Dynamic Adapt plus Multi-Flow Adaptation, T-const. och ΔT-const.
 • De senaste kommunikationsgränssnitten (t.ex. Bluetooth) för anslutning till mobila slutenheter och direkt pumpuppkoppling via Wilo Net för multipumpstyrning.
 • Stor elektrisk installationskomfort genom översiktligt och generöst kopplingsutrymme och optimerad Wilo-Connector.
Beskrivning
Med optimerade och innovativa energisparfunktioner sätter Wilo-Stratos MAXO nya standarder vad gäller energieffektivitet för kommersiella HVAC- och tappvattenanläggningar. Dess enastående användarvänlighet gör manövrering av pumpen lättare än någonsin för dig.

Konstruktion
Smart cirkulationspump med våt motor med skruvförband eller flänsanslutning, EC-motor med integrerad elektronisk effektanpassning.

Användning
Alla värmevattensystem, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar.

Utrustning/funktion
Användningsområden
Genom den precisa inställningen av reglersätt för anläggningens specifika användning (t.ex. värmeelement, golvvärme, takkylning) kan pumpen driva anläggningen med högsta effektivitet.

Värme
 • Värmeelement
 • Golvvärme
 • Takvärme
 • Luftvärmare
 • Shuntgrupper
 • Värmeväxlare
 • Kylning
Kyla
 • Golvkyla
 • Luft-klimataggregat
 • Shuntgrupper
  Värmeväxlare
 • Kombinerad uppvärmning och kylning
Automatisk omkoppling
Följande reglersätt finns tillgängliga, beroende på vald användning:

Reglersätt
 • Konstant varvtal (varvtalsstyrning)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Dynamic Adapt plus för kontinuerlig (dynamisk) anpassning av pumpkapaciteten efter det aktuella behovet
 • T-const. för konstant temperaturreglering
 • ΔT för differenstemperaturreglering
 • Konstant Q för konstant flödesreglering
 • Multi-Flow Adaptation: Fastställande av totalt flöde genom distributionspumpen för behovsanpassad försörjning av sekundärpumparna i värmekretsfördelare
 • Användardefinierad PID-reglering
Tillvalsfunktioner
 • Q-Limit max. för begränsning av max. flöde
 • Q-Limit min. för begränsning av min. flöde
 • No-Flow Stop (avstängning vid nollflöde)
 • Automatisk sänkdrift
 • Reglering av sämsta punkten (Δp-c-reglering med extern ärvärdessensor)
 • Variabel lutning på Δp-v-kurva
Manuella inställningar
 • Val av användningsområde med Setup Guide
 • Inställning av tillhörande driftsparametrar
 • Nominell driftpunkt: direkt inmatning av beräknad driftspunkt vid Δp-v
 • Indikering av status och historik (flöde, temperatur, elförbrukning, uppfordringshöjd, felmeddelanden, diagnosmeddelanden)
 • Inställning och återställning av energimängdsmätningen (värme och kyla)
 • Pumpavluftningsfunktion
 • Knapplås för att spärra inställningarna
 • Funktion för återställning till fabriksinställningen eller till sparade parametrar
 • Konfigurera/parametrera analoga ingångar
 • Konfigurera/parametrera binäringångar
 • Konfigurera/parametrera reläutgångar
 • Tvillingpumpsfunktion (när 2 enkelpumpar ska drivas som dubbelpump)
Automatiska funktioner
 • Behovsanpassad kapacitetsanpassning för energieffektiv drift beroende på driftsätt
 • Automatisk sänkdrift
 • Automatisk avstängning vid identifiering av nollflöde (No-Flow Stop)
 • Automatisk deblockeringsfunktion
 • Mjukstart
 • Automatiska rutiner för åtgärdande av fel (automatisk omstart)
 • Automatisk omkoppling värme- och kyldrift
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik
Externa styringångar och deras funktioner

2 analoga ingångar:
 • Signaltyper: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Användningsområden: Fjärrinställning av börvärde för alla driftsätt, sensoringångar för temperatur, differenstryck eller fri sensor i användardefinierad PID-drift
2 digitala ingångar:
 • För potentialfria styrutgångar eller omkopplare
 • Parametrerbara funktioner:
 • ext. OFF
 • ext. MIN
 • ext. MAX
 • MANUAL (BMS-AV)
 • Knapplås
 • Omkoppling värme-/kyldrift
Wilo Net för tvillingpumpsreglering av 2 enkelpumpar, kommunikation för flera pumpar med varandra och fjärrinställning av pumpar

Larm- och indikeringsfunktioner
Displaystatus driftsindikering:
 • Börvärde
 • Uppfordringshöjd
 • Flöde
 • Värme- och kylenergi
 • El- förbrukning
 • Temperaturer
 • Statusindikering LED: Felfri drift (grön LED), pumpkommunikation (blå LED)
 • Displaystatus diagnosmeddelande (röd displayfärg):
 • Felkoder och felbeskrivning i fulltext
 • Uppställningsåtgärder
 • Summalarm SSM (potentialfri växlande kontakt)
 • Summadriftmeddelande SBM (potentialfri slutande kontakt)
Dataöverföring
 • Bluetooth-gränssnitt för trådlös dataöverföring och fjärrstyrning av pumpen med smartphone eller surfplatta.
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation via buss-system RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul Modbus RTU).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP för anslutning till fastighetsautomation via buss-system RS485 (möjlig med Wilo-CIF-modul BACnet MS/TP).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CANopen för anslutning till fastighetsautomation via buss-system CANopen (möjlig med Wilo-CIF-modul CANopen).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON TP/FT-10 för anslutning till fastighetsautomation via buss-system LONWorks (möjlig med Wilo-CIF-modul LON TP/FT).
 • Seriellt digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via företagsspecifik kopplingsmodul (med Wilo-CIF-modul PLR).
Tvillingpumpreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte)
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad tillkoppling och avstängning av toppbelastning)
Utrustning
 • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
 • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
 • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Ett flertal integrerade kommunikationsgränssnitt och valbart anslutningsställe för CIF-modul
 • 5 kabelgenomföringar för anslutning av kommunikationsgränssnitten
 • Bluetooth-gränssnitt
 • Högupplöst grafikdisplay med grön knapp och 2 knappar
 • Användarvänligt kopplingsutrymme
 • Integrerad temperatursensor
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
 • Snabbkoppling med optimerad Wilo-Connector för spänningsförsörjningen
Ingår i leverans
 • Pump
 • Optimerad Wilo-Connector
 • 2 kabelförskruvningar M16 x 1,5
 • Brickor för flänsskruvar (vid nominella anslutningar DN 32 – DN 65)
 • Tätningar vid gängad anslutning
 • Värmeisolering
 • Monterings- och skötselanvisning
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Skruvförband eller flänsanslutning (beroende på typ) Rp 1 till DN 100
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller 6 bar (specialutförande: 10 bar eller 16 bar)
Material
 • Pumphus: Gjutjärn med KTL-beläggning
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol
 • Pumphjul: Plast
Beskrivning/konstruktion
 • Smart cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd elektronisk kapacitetsanpassning
 • Grönknappsteknik och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet CIF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
ClimaForm STM 40/0,5-4/8
Artikelnummer: 2201733
RSK-nummer: 5784474
Wilo-Climaform
Prefabricerat diffusionstätt isoleringshölje, avsett för pumpar av typ Wilo-Stratos MAXO. Används företrädesvis i klimat- och kylanläggningar. Detta i syfte att undvika kondensbildning och samtidigt minimera energiförlusterna.
 • I leverans ingår Armaflexband för avtätning mellan isolering och pumpfläns
 • Mediatemperaturområde -10°C till 110°C
 • Tillverkat av Armaflexmaterial
 • Vattenånga från diffusionsresistans μ ≥ 10 000
 • Termisk konduktivitet 0.033 W/(m·K)
Fördelar:
 • Enkel installation, tidsbesparande
 • Kostnadseffektiv totallösning
 • Montage av dropplåt ej nödvändigt
Monteras med frihängande pump, ej tillsammans med konsol och pelare.
Dropplåt 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
RSK-nummer: 5762534
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare
Pelare typ 1
Artikelnummer: 2835497
RSK-nummer: 5811229
Pelare avsedd för våta och torra cirkulationspumpar i inline-utförande
 • Placeras på plant underlag och fylls med betong på plats före montage av konsol eller fotplatta
 • Tillverkad av rostfritt stål, EN 403
 • Levereras komplett med bultar (tillverkade av rostfritt stål) för fäste av konsol/fotplatta
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol/fotplatta på pelare.
Vibr dämp p-vikt under 220 kg
Artikelnummer: 2835505
RSK-nummer: 5813282
Vibrationsdämpare
 • Placeras under pelare, en i varje hörn.
 • Tillverkade av gummi
 • Levereras i sats om fyra stycken i påse
Motflänsar ansl. 40 PN10
Artikelnummer: 2105579
RSK-nummer: 5784438
Motflänsar
 • Tillverkade av stål
 • Motflänsar (svets) levereras komplett (i par) med bult, mutter och flänspackning
Konsol, DN 40-bl 220
Artikelnummer: 2835398
RSK-nummer: 5761844
Konsol avsedd för montage på pelare eller vägg
 • Konsolen placeras på insidan av pumpfläns
 • Tillverkade av svartstål (SS 2312), grönmålade (Katafores)
 • Märkta med artikelnummer
Wilo rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol på pelare.
Borrning pumpfläns t.o.m DN100
Artikelnummer: 2835368
RSK-nummer:
Borrning av pumpfläns
Borrning av pumpfläns görs i de fall då ersättningspumpen flänsstorlek/tryckklass ej överensstämmer med den befintliga pumpen.
 • Vid utbytesärenden
 • Kostnadsbesparande vid i annat fall nödvändig ombyggnation av rörsystem 
Gällande pumpar med större anslutning än DN 100 - kontakta Wilo-Kundsupport.
Flänspackning DN 40 PN6/PN10
Artikelnummer: 2150949
RSK-nummer:
Flänspackning DN 40 PN6/10, Klingersil
 • Tjocklek: 2 mm
 • Innerdiameter: 49 mm 
 • Ytterdiameter: 85 mm
Dykgivare PT 1000 AA
Artikelnummer: 2193422
RSK-nummer: 5830076
Dykgivare PT 1000 AA
Temperaturgivare PT 1000 klass AA. Används tillsammans med dykrör. Ytterdiameter 6 mm för installation i dykrör med innerdiameter 6,4 mm.
Används för pumpar i Stratos MAXO-serien för mätning av vätsketemperaturen.
 • Toleransklass enligt DIN EN 60751
 • Mätområde vätsketemperatur -5°C - +70°
 • Korttidsdrift max +90°C
 • Längd på hylsa 40 mm
 • Kabellängd 3 m 
 • Dimension anslutningskabel 2 x 0,35 mm2
 • Kapslingsklass IP 63
Anliggningsgivare PT 1000 B
Artikelnummer: 2193421
RSK-nummer: 5830077
Anliggningsgivare PT 1000 B
Anliggningsgivare, placeras på rörledning. Används för pumpar i Stratos MAXO-serien för mätning av vätsketemperaturen.
 • Toleransklass enligt DIN EN 60751
 • Mätområde vätsketemperatur -5°C - +70°
 • Korttidsdrift max +90°C
 • Längd på hylsa 40 mm
 • Kabellängd 3 m 
 • Dimension anslutningskabel 2 x 0,35 mm2
 • Kapslingsklass IP 63
Dykrör G 1/2" 100 mm
Artikelnummer: 2193424
RSK-nummer: 5830078
Dykrör 100 mm
Dykrör med gänga G 1/2, används tillsammans med givare PT 1000 AA. Givaren fästs med hjälp av PG7-klämnippel i dykröret.
Används för rördimensioner fr o m DN 65.
 • Längd på nedsänkningshylsa 100 mm
 • Gänga G 1/2" 
 • Tillverkad av koppar
 • Innerdiameter 6,4 mm
Dykrör G 1/2" 45 mm
Artikelnummer: 2193423
RSK-nummer: 5830079
Dykrör 45 mm
Dykrör med gänga G 1/2, används tillsammans med givare PT 1000 AA. Givaren fästs med hjälp av PG7-klämnippel i dykröret.
Används för rördimensioner DN 25 upp till ca DN 50.
 • Längd på nedsänkningshylsa 45 mm
 • Gänga G 1/2" 
 • Tillverkad av koppar
 • Innerdiameter 6,4 mm
CIF-Modul BACnet
Artikelnummer: 2190367
RSK-nummer: 5784481
CIF-Modul BACnet
Avsedd för pumpar i serie Stratos MAXO. Modulen monteras på stift i motorns kopplingsbox och förankras med två skruvar. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej CIF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en CIF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (BACnet) för anslutning till fastighetsautomation
CIF-Modul CAN
Artikelnummer: 2190369
RSK-nummer: 5784482
CIF-Modul CAN
Avsedd för pumpar i serie Stratos MAXO. Modulen monteras på stift i motorns kopplingsbox och förankras med två skruvar. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej CIF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en CIF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (CAN) för anslutning till fastighetsautomation
CIF-Modul LON
Artikelnummer: 2190370
RSK-nummer: 5784483
CIF-Modul LON
Avsedd för pumpar i serie Stratos MAXO. Modulen monteras på stift i motorns kopplingsbox och förankras med två skruvar. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej CIF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en CIF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (LON) för anslutning till fastighetsautomation
CIF-Modul Modbus
Artikelnummer: 2190368
RSK-nummer: 5784484
CIF-Modul BACnet
Avsedd för pumpar i serie Stratos MAXO. Modulen monteras på stift i motorns kopplingsbox och förankras med två skruvar. För tvillingpumpsautomatik (kommunikation mellan två drivsidor) krävs ej CIF-moduler, denna funktion finns integrerad i pumpens elektronikbox. För överordnad styrning krävs en CIF-modul till en drivsida.
Funktioner:
 • Med seriellt, digitalt gränssnitt (Modbus) för anslutning till fastighetsautomation
Differenstrycksensor 2 mvp
Artikelnummer: 503184295
RSK-nummer: 5830074
Differenstrycksensor 2 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Insignal 4-20 mA 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Komplett sats
Differenstrycksensor 10 mvp
Artikelnummer: 503184398
RSK-nummer: 5955088
Differenstrycksensor 10 mvp
Avsedd för steglös behovsstyrning mot differenstryck, kopplas med signalkabel till pumpens anslutningsterminal eller automatikskåp. Monteras lämpligast på vägg. 
 • Insignal 4-20 mA 
 • Avsedd för kopparrör 6 mm
 • Komplett sats

Ersättningspump - Högeffektiv Premium Utbytesblad

Benämning Stratos 40/1-8
Artikelnummer 2090454
RSK-nummer 576 12 78
EEI ≤ 0.2
Bygglängd 220 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns DN 40 PN6/10
Märkström 0,17-1,37 A
Effekt avgiven P2 0.2 kW
Mediatemperaturområde -10 - +110 °C

Utbytestillbehör

Mellanbit ansl DN 40 PN10 till ansl 65 PN6, byggl 30 mm
Artikelnummer 2835416
Antal 2
RSK-nummer 576 17 70

Anmärkning

Passar tillsammans med utbytestillbehör utan krav på ombyggnad av rörsystem. Obs! 1-fas.
Obs! Våt pump.

Produktinformation
Stratos 40/1-8

Stratos 40/1-8
Artikelnummer: 2090454
RSK-nummer: 5761278

Speciella egenskaper/produktfördelar
 • Energibesparing genom högre systemeffektivitet med Q-Limit-funktion (flödesbegränsning)
 • Förbättrat energieffektivitetsindex EEI ≤ 0,20 på alla enkelpumpar
 • Optimerad skärm för bättre läsbarhet och manövrering
 • Platssnål installation tack vare kompakt konstruktion och lägesoberoende LCD-skärm
 • Modulärt koncept för integrering i alla vanliga bussystem (t.ex. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Beprövad kvalitet och tillförlitlighet
Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor med unions- eller flänsanslutning, EC-motor med automatisk kapacitetsanpassning

Användning
Värmecirkulation i alla system, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Varvtalsstyrning (n=konstant)
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • Δp-T för temperaturstyrt differenstryck (kan programmeras via IR-pinne, IR-monitor, Modbus, BACnet, LON eller CAN)
 • Q-Limit för begränsning av max. flöde (inställning endast via IR-pinne)
Manuella funktioner
 • Inställning av drifttyp
 • Inställning av differenstryckbörvärde
 • Inställning automatisk sänkdrift
 • Inställning pump TILL/FRÅN
 • Inställning av varvtal (manuell drift
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på drifttyp
 • Automatisk sänkdrift
 • Deblockeringsfunktion
 • Mjukstart
 • Fullständigt motorskydd med inbyggd utlösningselektronik
Externa reglerfunktioner
 • Styringång "Överordnad från" (möjligt med IF-modulerna Stratos)
 • Styringång "Överordnad min" (möjligt med IF-modulerna Stratos)
 • Styringång "Analog In 0 - 10 V" (fjärrinställning av varvtal) (möjligt med IF-modulerna Stratos)
 • Styringång "Analog In 0 - 10 V" (fjärrinställning av börvärde) (möjligt med IF-modulerna Stratos)
 • Larm- och indikeringsfunktioner
 • Summalarm (potentialfri öppnare)
 • Enskilt driftslarm (potentialfri slutande kontakt) (möjligt med IF-moduler Stratos)
 • Felsignallampa
 • LC-display för indikering av pumpdata och felkoder
Dataöverföring
 • IR-gränssnitt för trådlös dataöverföring till IR-pinne/IR-monitor
 • Seriellt, digitalt gränssnitt Modbus RTU för anslutning till fastighetsautomation GA via BUS-system RS485 (möjligt med IF-modulerna Stratos).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt BACnet MS/TP slav för anslutning till fastighetsautomation GA via BUS-system RS485 (möjligt med IF-modulerna Stratos).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt CAN för anslutning till fastighetsautomation GA via BUS-system CAN (möjligt med IF-modulerna Stratos).
 • Seriellt, digitalt gränssnitt LON för anslutning till ett LONWorks-nätverk (möjligt med IF-modulerna Stratos)
 • Seriellt, digitalt gränssnitt PLR för anslutning till fastighetsautomation via Wilo-gränssnittsomvandlare eller kopplingsmoduler (möjligt med IF-modulerna Stratos)
Tvillingpumpsreglering (tvillingpump eller 2 enkelpumpar)
 • Huvud-/reservdrift (automatisk störningsomkoppling/tidsstyrt pumpskifte): olika kombinationer med IF-moduler Stratos (tillbehör) möjliga
 • Parallelldrift (verkningsgradsoptimerad till- och frånkoppling av toppbelastningspump): olika kombinationer med IF-moduler Stratos (tillbehör) möjliga
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumpstommen (på rörförskruvningspumpar med P2< 100 W)
 • För flänspumpar: Flänsutföranden
 • Standardutförande för pumpar DN 32 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
 • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
 • Specialutförande för pumpar DN 32 till DN 100: Fläns PN 16 (enligt EN 1092-2) för motfläns PN 16
 • Anslutningsställe för valfri påbyggnad med Wilo-IF-moduler
 • Värmeisolering som standard för värmeapplikationer
Ingår i leverans
 • Pump
 • Inkl. värmeisolering
 • Inkl. packningar (gänganslutning)
 • Inkl. distansbrickor för flänsskruvar (för nominell anslutning DN 32 - DN 65)
 • Inkl. monterings-och skötselanvisning
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde -10 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Unions- eller flänsanslutning (beroende på typ) G 40 till DN 100
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar resp. 6 bar (specialutförande: 10 bar resp. 16 bar)
Material
 • Pumphus: gjutjärn med KTL-beläggning
 • Värmeisolering: Polypropylen
 • Axel: Rostfritt stål
 • Lager: kol, metallimpregnerat
 • Pumphjul: Plast
Beskrivning/konstruktion
 • Cirkulationspump med våt motor med EC-motor och inbyggd automatisk kapacitetsanpassning
 • Rödknappsteknik och grafisk display
 • Motorskydd med utlösningselektronik
 • Stickanslutning för funktionskomplettering med tillvalet IF-modul för fastighetsautomation
 • Pumphjul med tredimensionellt böjda skovlar och plastspaltrör av kolfibermaterial
Dropplåt 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
RSK-nummer: 5762534
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare
Pelare typ 1
Artikelnummer: 2835497
RSK-nummer: 5811229
Pelare avsedd för våta och torra cirkulationspumpar i inline-utförande
 • Placeras på plant underlag och fylls med betong på plats före montage av konsol eller fotplatta
 • Tillverkad av rostfritt stål, EN 403
 • Levereras komplett med bultar (tillverkade av rostfritt stål) för fäste av konsol/fotplatta
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol/fotplatta på pelare.
Vibr dämp p-vikt under 220 kg
Artikelnummer: 2835505
RSK-nummer: 5813282
Vibrationsdämpare
 • Placeras under pelare, en i varje hörn.
 • Tillverkade av gummi
 • Levereras i sats om fyra stycken i påse
Motflänsar ansl. 40 PN10
Artikelnummer: 2105579
RSK-nummer: 5784438
Motflänsar
 • Tillverkade av stål
 • Motflänsar (svets) levereras komplett (i par) med bult, mutter och flänspackning
Konsol, DN 40-bl 220
Artikelnummer: 2835398
RSK-nummer: 5761844
Konsol avsedd för montage på pelare eller vägg
 • Konsolen placeras på insidan av pumpfläns
 • Tillverkade av svartstål (SS 2312), grönmålade (Katafores)
 • Märkta med artikelnummer
Wilo rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol på pelare.
Borrning pumpfläns t.o.m DN100
Artikelnummer: 2835368
RSK-nummer:
Borrning av pumpfläns
Borrning av pumpfläns görs i de fall då ersättningspumpen flänsstorlek/tryckklass ej överensstämmer med den befintliga pumpen.
 • Vid utbytesärenden
 • Kostnadsbesparande vid i annat fall nödvändig ombyggnation av rörsystem 
Gällande pumpar med större anslutning än DN 100 - kontakta Wilo-Kundsupport.
Flänspackning DN 40 PN6/PN10
Artikelnummer: 2150949
RSK-nummer:
Flänspackning DN 40 PN6/10, Klingersil
 • Tjocklek: 2 mm
 • Innerdiameter: 49 mm 
 • Ytterdiameter: 85 mm
IF-Modul Stratos LON
Artikelnummer: 2030455
RSK-nummer: 5761268
IF-Modul Stratos LON
Med Wilo-IF Modul-Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Angivet bussprotokoll
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos CAN
Artikelnummer: 2066600
RSK-nummer: 5761357
IF-Modul Stratos CAN
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Angivet bussprotokoll
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos DP
Artikelnummer: 2105254
RSK-nummer: 5761388
IF-Modul Stratos DP
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktion i kombination med Modbus, CAN eller BACnet
IF-Modul Stratos BacNet
Artikelnummer: 2097810
RSK-nummer: 5761378
IF-Modul Stratos BACnet
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Angivet bussprotokoll
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos Modbus
Artikelnummer: 2097808
RSK-nummer: 5761379
IF-Modul Stratos Modbus
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Angivet bussprotokoll
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos Ext. Aus
Artikelnummer: 2030475
RSK-nummer: 5761270
IF-Modul Stratos Ext.Aus
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Extern avstängning
 • Ingång 0-10 V för externt börvärde
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos Ext. Min
Artikelnummer: 2030485
RSK-nummer: 5761271
IF-Modul Stratos DP
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Extern sänkning till min-varvtal
 • Ingång 0-10 V för externt börvärde
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos SBM
Artikelnummer: 2030495
RSK-nummer: 5761272
IF-Modul Stratos SBM
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Extern driftindikering
 • Ingång 0-10 V för externt börvärde
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IF-Modul Stratos Ext. Aus/SBM
Artikelnummer: 2084867
RSK-nummer: 5761328
IF-Modul Stratos Ext.Aus/SBM
Med Wilo-IF-Modul Stratos kan extra funktioner erhållas genom en smidig ”plugg-in teknik”.
Funktioner:
 • Extern avstängning
 • Extern driftindikering
 • Tvillingpumpskontakt*
* För tvillingpumpsfunktionen krävs alltid 2 st IF-moduler
IR-Stick
Artikelnummer: 2109467
RSK-nummer: 5761738
IR-Stick
Wilo-IR-Stick är tillsammans med Wilos PC-baserade ”Service Tool” mjukvara (på svenska) ett modernt manöver- och serviceinstrument för samtliga Wilos elektroniska pumpar med IR-gränssnitt.
 • Ansluts till datorns USB-ingång
 • Medföljande programvara är kompatibel med Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Win 7-10
 • Fjärravläsning-/styrning av Wilo-pumpar med IR-gränssnitt
 • Tillgång till fler data och inställningar
 • Utskrift- och sparfunktioner likt Windows-miljö
 • Särskilt filformat för att spara pumpinställningar för senare återföring till pump
IR-Monitor
Artikelnummer: 2017390
RSK-nummer: 5761238
Wilo-IR-Modul
Fristående manöver- och serviceinstrument för trådlös dataöverföring. Avsedd för samtliga Wilo-pumpar försedda med IR-gränssnitt.
 • Användarvänlig fjärrkontroll för avläsning av driftdata/historik
 • Inställning av börvärden
 • Försedd med tydlig display 50x50 mm
 • Instrument för kontroll av rotationsriktning (fungerar på alla typer av pump- och normmotorer)
 • Tillgång till annars dolda pumpfunktioner, t.ex låsning av inställda värden/driftparametrar

Ersättningspump - Högeffektiv Standard Utbytesblad

Benämning Yonos MAXO 40/0,5-8
Artikelnummer 2120646
RSK-nummer 576 11 09
EEI ≤ 0,20
Bygglängd 220 mm
Anslutningsspänning 1x230 V
Pumphusgänga/fläns DN 40 PN6/10
Märkström 0,15-1,33 A
Effekt avgiven P2 0.2 kW
Mediatemperaturområde -20 - +110 °C

Utbytestillbehör

Mellanbit ansl DN 40 PN10 till ansl 65 PN6, byggl 30 mm
Artikelnummer 2835416
Antal 2
RSK-nummer 576 17 70

Anmärkning

Passar tillsammans med utbytestillbehör utan krav på ombyggnad av rörsystem. Obs! 1-fas.
Obs! Våt pump.

Produktinformation
Yonos MAXO 40/0,5-8

Yonos MAXO 40/0,5-8
Artikelnummer: 2120646
RSK-nummer: 5761109

Speciella egenskaper/produktfördelar 
 • LED-lampan ger full inblick i böruppfordringshöjd, varvtalssteg eller eventuella fel
 • Enkel inställning via tre varvtalssteg vid byte aven oreglerad standardpump
 • Förenklad elektrisk anslutning med Wilo-stickkontakt
 • Säkring av anläggningstillgängligheten genom summalarm 
 • Kompakt konstruktion beprövad, enkel användning
Konstruktion
Cirkulationspump med våt motor med skruvförband eller flänsanslutning, EC-motor med automatisk kapacitetsanpassning.

Användning
Alla värmevattensystem, klimatanläggningar, slutna kylkretsar och industriella cirkulationsanläggningar.

Utrustning/funktion
Driftsätt
 • Δp-c för konstant differenstryck
 • Δp-v för variabelt differenstryck
 • n = konstant (3 varvtalssteg)
Manuella funktioner
 • Inställning av driftsätt
 • Inställning av pumpeffekten (uppfordringshöjd)
 • Inställning av varvtalssteg
Automatiska funktioner
 • Steglös kapacitetsanpassning beroende på driftsätt
 • Deblockeringsfunktion
 • Mjukstart
 • Integrerat fullständigt motorskydd
Larm- och indikeringsfunktioner
 • Summalarm (potentialfri öppnande kontakt)
 • Felsignallampa
 • LED-segmentindikator för visning av uppfordringshöjd och felkoder
 • Indikering av det inställda varvtalssteget (C1, C2 eller C3)
Utrustning
 • Nyckelgrepp på pumphuset (vid rörförskruvningspumpar)
 • Snabbkoppling med Wilo-stickkontakt. För anslutning av nät- och SSM-ledning med integrerad dragavlastning
 • För flänspumpar: Flänsutföranden
 • Standardutförande för pumpar DN 40 till DN 65: Kombifläns PN 6/10 (fläns PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6 och PN 16
 • Standardutförande för pumpar DN 80/DN 100: Fläns PN 6 (beräknat efter PN 16 enligt EN 1092-2) för motfläns PN 6
Ingår i leverans
 • Pump
 • Inkl. tätningar vid gängad anslutning
 • Inkl. brickor för flänsskruvar (för nominell anslutning DN 40 – DN 65)
 • Inkl. monterings-och skötselanvisning
Tekniska data
 • Tillåtet temperaturområde -20 °C till +110 °C
 • Nätanslutning 1~230 V, 50/60 Hz
 • Kapslingsklass IPX4D
 • Flänsanslutning DN 32 till DN 80
 • Max. driftstryck, standardutförande: 6/10 bar eller 6 bar (specialutförande: 10 bar)
Material
 • Pumphus: Gjutjärn med KTL-beläggning
 • Axel: rostfritt stål
 • Lager: Kol, metallimpregnerat
 • Pumphjul: Plast
Dropplåt 380x400 typ 1.1
Artikelnummer: 2835379
RSK-nummer: 5762534
Dropplåt för avledning av kondensvatten
 • Tillverkad av rostfritt stål, SS 2333
 • Pålödd bussning (G 3/4” inv.), tillverkad av mässing, avsedd för anslutning av dräneringsrör
 • Monteras mellan konsol/fotplatta och pelare
Pelare typ 1
Artikelnummer: 2835497
RSK-nummer: 5811229
Pelare avsedd för våta och torra cirkulationspumpar i inline-utförande
 • Placeras på plant underlag och fylls med betong på plats före montage av konsol eller fotplatta
 • Tillverkad av rostfritt stål, EN 403
 • Levereras komplett med bultar (tillverkade av rostfritt stål) för fäste av konsol/fotplatta
WILO rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol/fotplatta på pelare.
Vibr dämp p-vikt under 220 kg
Artikelnummer: 2835505
RSK-nummer: 5813282
Vibrationsdämpare
 • Placeras under pelare, en i varje hörn.
 • Tillverkade av gummi
 • Levereras i sats om fyra stycken i påse
Motflänsar ansl. 40 PN10
Artikelnummer: 2105579
RSK-nummer: 5784438
Motflänsar
 • Tillverkade av stål
 • Motflänsar (svets) levereras komplett (i par) med bult, mutter och flänspackning
Konsol, DN 40-bl 220
Artikelnummer: 2835398
RSK-nummer: 5761844
Konsol avsedd för montage på pelare eller vägg
 • Konsolen placeras på insidan av pumpfläns
 • Tillverkade av svartstål (SS 2312), grönmålade (Katafores)
 • Märkta med artikelnummer
Wilo rekommenderar att pumpar med en vikt överstigande 40 kg monteras med konsol på pelare.
Isoleringshölje Yonos MAXO DN 40-34
Artikelnummer: 2123372
RSK-nummer: 5763799
Isoleringshölje avsett för Yonos MAXO
 • Termisk isolering av pumphus i värmeapplikationer.
 • Reducerar värmeförlusterna med upp till 85%
 • Energibesparande, minskar driftkostnaderna
 • Skyddar pumpen mot yttre åverkan
 • 100% återvinningsbar
Borrning pumpfläns t.o.m DN100
Artikelnummer: 2835368
RSK-nummer:
Borrning av pumpfläns
Borrning av pumpfläns görs i de fall då ersättningspumpen flänsstorlek/tryckklass ej överensstämmer med den befintliga pumpen.
 • Vid utbytesärenden
 • Kostnadsbesparande vid i annat fall nödvändig ombyggnation av rörsystem 
Gällande pumpar med större anslutning än DN 100 - kontakta Wilo-Kundsupport.
Flänspackning DN 40 PN6/PN10
Artikelnummer: 2150949
RSK-nummer:
Flänspackning DN 40 PN6/10, Klingersil
 • Tjocklek: 2 mm
 • Innerdiameter: 49 mm 
 • Ytterdiameter: 85 mm